voor inwoners, met gemeenten

De jeugdartsen van Jeugd en Gezin kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar verwijzen naar een aantal vormen van jeugdhulpverlening.

Dit betreft de interventies:

  • Audiologisch Centrum
  • Behandelingsgerichte dagbesteding
  • Kansen voor kleintjes
  • Media Kinderopvang
  • Merem Trappenberg – peutergroep
  • SamSam
  • Vroegdiagnostiek

Zowel ouders als leiding van kinderopvang en peuterspeelzaal kunnen hiervoor een aanvraagformulier invullen.