voor inwoners, met gemeenten

Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs wordt in onze regio opgepakt volgens de MAZL-methode.

Gezamenlijke aanpak

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen en is een gezamenlijke aanpak om scholieren met ziekteverzuim tijdig te signaleren en te begeleiden. Het gaat dan om zorgwekkend ziekteverzuim: vier ziekmeldingen in twaalf weken of zeven aaneengesloten schooldagen ziek.

Onderliggende problemen

Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, zoals langdurige ziekte, psychosociale redenen of leefstijl- en motivatieproblematiek. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, proberen we het ziekteverzuim terug te dringen en langdurig thuiszitten of vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Met ouder(s) en leerling

Met MAZL gaan scholen allereerst met de ouder(s) en leerling in gesprek. Wanneer de school geen passend aanbod kan doen om het ziekteverzuim terug te dringen, of als er medische expertise nodig is, verwijst zij door naar een jeugdarts van Jeugd en Gezin. Deze bespreekt en onderzoekt de gezondheidsklachten en de reden van het ziekteverzuim. Samen met de leerling en de ouder(s) wordt dan de gewenste begeleiding en zorg afgestemd. Evt. kan Qinas – het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het Gooi – hierbij betrokken worden. Als het ziekteverzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar van Regionaal Bureau Leerlingzaken om mee te denken.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website www.ncj.nl.