Downloads

voor inwoners, met gemeenten

Woo beslissing risicoprofielen kinderopvang directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek

Op 15 februari 2023 heeft de GGD Gooi en Vechtstreek, evenals alle GGD-en in Nederland, een verzoek van 13 februari 2023 van het AD ontvangen waarin met een beroep op de Wet open overheid openbaarmaking wordt gevraagd van risicoprofielen die het Team Toezicht Kinderopvang hebben gehanteerd in de periode van 2018 tot en met 2022 ter uitvoering van de toezichtstaak. De directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek heeft op het verzoek tot openbaarmaking een Woo besluit genomen en de documenten waarover de GGD Gooi en Vechtstreek beschikking heeft, openbaar gemaakt.

Hieronder is het Woo besluit risicoprofielen kinderopvang en verstrekt informatiebestand te raadplegen:

Woo besluit datalek 2020/2021

Op 15 februari 2022 heeft de GGD Gooi en Vechtstreek, evenals alle GGD-en in Nederland, een verzoek gekregen, met een beroep op artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), tot openbaarmaking van een groot aantal documenten in het kader van het datalek dat in 2020/2021 bij de GGD-en heeft plaatsgevonden.

De GGD Gooi en Vechtstreek heeft op het verzoek tot openbaarmaking een Woo-besluit genomen en de documenten waarover de GGD beschikking heeft, openbaar gemaakt met uitzondering van bepaalde delen van documenten die omwege van  de persoonlijke levenssfeer of op grond van gevoelige informatie van openbaarmaking zijn uitgesloten.

Hieronder is de (geanonimiseerde) versie van het besluit met bijbehorende documenten te raadplegen.