Downloads

voor inwoners, met gemeenten

Op 15 februari 2022 heeft de GGD Gooi en Vechtstreek, evenals alle GGD-en in Nederland, een verzoek gekregen, met een beroep op artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), tot openbaarmaking van een groot aantal documenten in het kader van het datalek dat in 2020/2021 bij de GGD-en heeft plaatsgevonden.

De GGD Gooi en Vechtstreek heeft op het verzoek tot openbaarmaking een Woo-besluit genomen en de documenten waarover de GGD beschikking heeft, openbaar gemaakt met uitzondering van bepaalde delen van documenten die omwege van  de persoonlijke levenssfeer of op grond van gevoelige informatie van openbaarmaking zijn uitgesloten.

Hieronder is de (geanonimiseerde) versie van het besluit met bijbehorende documenten te raadplegen.