voor inwoners, met gemeenten

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampen en crises. De uitvoering van de GHOR taken is belegd bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De GHOR maakt afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders zoals de ziekenhuizen, de Regionale Ambulancevoorziening, de GGD, de huisartsen en het Nederlandse Rode Kruis over hun inzet bij een ramp of crises. Doel is het creëren van afspraken om slachtoffers van rampen en incidenten zo snel en adequaat mogelijk te kunnen helpen en meer slachtoffers te voorkomen. De GHOR ondersteunt deze partners in de voorbereiding op hun rol door bijvoorbeeld gezamenlijk te oefenen op dit gebied.

In geval van rampen of crises staan 24 uur per dag verschillende functionarissen van de GHOR klaar om de acute en publieke zorg te coördineren en de verbinding te leggen met de overige hulpdiensten. De GHOR zorgt ervoor dat deze functionarissen voorbereid zijn op hun taak (door bijvoorbeeld oefeningen en planvorming). De GHOR werkt hiervoor intensief samen met de andere hulpdiensten zoals brandweer, politie en bevolkingszorg.

Wilt u een beeld krijgen bij wat de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, GHOR, doet?

Bekijk dan de landelijke GHOR animatie film.

Evenementen

De hulpdiensten moeten zich tevens voorbereiden op grootschalige en/of risicovolle evenementen, zodat deze veilig en gezond verlopen. De organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsdraaiboek. Hierin wordt aangegeven hoe de veiligheid op de diverse onderdelen wordt geborgd en hoe er bij eventuele ongevallen wordt gehandeld. De gemeente verstrekt de vergunning en ziet toe op naleving van de gestelde eisen.

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is één van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. De taken van een veiligheidsregio zijn vastgesteld in de Wet op de veiligheidsregio’s en worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het veiligheidsbestuur. Het veiligheidsbestuur wordt gevormd door de burgemeesters van zeven gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Zie voor meer informatie ook de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.