voor inwoners, met gemeenten

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GHOR maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

De medewerkers van de GHOR zijn dagelijks bezig met de voorbereidingen op en het voorkomen van grootschalige incidenten en crises. We maken afspraken over onze inzet bij een ramp of crises met zorginstellingen en zorgaanbieders zoals de ziekenhuizen, de ambulancedienst, de GGD, de huisartsen en het Nederlandse Rode Kruis. Daarnaast adviseren we gemeenten bij het verstrekken van vergunningen voor evenementen om grootschalige incidenten te voorkomen. Het doel van de GHOR is slachtoffers van rampen en incidenten zo snel en adequaat mogelijk de beste zorg te geven en meer slachtoffers te voorkomen.

In geval van rampen of crises staan 24 uur per dag verschillende functionarissen van de GHOR klaar om de acute en publieke zorg te coördineren. We leggen ook de verbinding met de overige hulpdiensten, zoals brandweer, politie en bevolkingszorg. Zo zorgen we er samen voor dat de slachtoffers bevrijd worden, vervoerd worden naar de ziekenhuizen, dat bewoners worden opgevangen en dat buurtbewoners informatie krijgen over wat ze moeten doen om geen gezondheidsschade op te lopen.

Wilt u een beeld krijgen bij wat de GHOR, doet?

Bekijk dan de landelijke GHOR animatie film.

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is één van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. De taken van een veiligheidsregio zijn vastgesteld in de Wet op de veiligheidsregio’s en worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het veiligheidsbestuur. Het veiligheidsbestuur wordt gevormd door de burgemeesters van zes gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek werkt samen met de Veiligheidsregio Flevoland.

Zie voor meer informatie ook de website van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.