Gezondheidsmonitor

voor inwoners, met gemeenten

In december 2015 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016 – 2019 in de vorm van een kamerbrief verschenen. De uitgangspunten uit de vorige landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’ blijven van kracht. De prioriteiten in deze nota zijn gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM. Deze VTV beschrijft om de vier jaar de gezondheidssituatie in Nederland aan de hand van epidemiologische gegevens van onder meer de GGD’en (elke vier jaar gegevensverzameling en –verwerking).