voor inwoners, met gemeenten

De GGD voert elke vier jaar een Gezondheidsmonitor Jeugd en een Gezondheidsmonitor Volwassenen- Ouderen uit. De laatste Gezondheidsmonitor Jeugd is in 2019-2020 gehouden. De eerstvolgende monitor Volwassenen Ouderen wordt in 2020-2021 gehouden.

De gegevens van alle GGD’en worden meegenomen in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM. De gegevens uit de VTV zijn belangrijke input voor de landelijke nota gezondheidsbeleid. Voorjaar 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’ verschenen.