voor inwoners, met gemeenten

Om zicht te houden op de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van Gooi en Vechtstreek voert de GGD elke vier jaar een Gezondheidsmonitor Jeugd en een Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit. De laatste reguliere monitoren waren de Gezondheidsmonitor Jeugd in 2023 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen in 2020.

Om de effecten van de coronaperiode op de fysieke en mentale gezondheid in kaart te brengen zijn er extra Corona gezondheidsmonitoren gehouden onder de jeugd (2021), jongvolwassenen (2022) en volwassenen en ouderen (2022).

In het najaar van 2023 werd de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen onder middelbare scholieren in Gooi en Vechtstreek. De resultaten van deze monitor worden eind mei 2024 bekend gemaakt. In het voorjaar van 2024 zal opnieuw een Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen afgenomen worden. De eerstvolgende reguliere Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen zal in het najaar van 2024 plaatsvinden.

De gegevens van de Gezondheidsmonitor leveren belangrijke input voor het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten. Daarnaast worden de gegevens van alle GGD’en meegenomen in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM. De gegevens uit de VTV zijn belangrijke input voor de landelijke nota gezondheidsbeleid. Voorjaar 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’ verschenen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de Gezondheidsmonitoren, dan kunt u contact opnemen met:
Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl of
Paulien Hagedoorn, onderzoeker publieke gezondheid, p.hagedoorn@ggdgv.nl.