voor inwoners, met gemeenten

De GGD voert elke vier jaar een Gezondheidsmonitor Jeugd en een Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit. De laatste Gezondheidsmonitor Jeugd is in 2019 gehouden en de meest recente monitor Volwassenen en Ouderen in het najaar van 2020.

De gegevens van alle GGD’en worden meegenomen in de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM. De gegevens uit de VTV zijn belangrijke input voor de landelijke nota gezondheidsbeleid. Voorjaar 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’ verschenen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl