voor inwoners, met gemeenten

Vlak na het einde van de coronaperiode (april t/m augustus 2022) is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen afgenomen onder 16 t/m 25-jarigen in Nederland. Het was de eerste keer dat deze monitor in de regio Gooi en Vechtstreek werd uitgevoerd. GGD Gooi en Vechtstreek verzamelde hiermee actuele informatie over de gezondheidssituatie, de leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in de zes regiogemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Jongvolwassenen konden de vragenlijst online invullen via een open link. Voor de monitor is aandacht gevraagd via diverse sociale mediakanalen, waaronder Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Daarnaast werd de campagne offline ondersteund door posters en flyers.

In onze regio deden in totaal 1.022 jongvolwassenen mee aan het onderzoek. Landelijk waren dat er 69.750. De resultaten geven een beeld van de lichamelijke en mentale gezondheid van jongvolwassenen in Gooi en Vechtstreek. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken om beleid op te stellen om de gezondheid van jongeren en jongvolwassenen te verbeteren.

Resultaten: Regioprofiel & Tabellenboek

Hieronder vindt u de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. De resultaten zijn ingedeeld naar zes thema’s: impact coronaperiode, lichamelijke gezondheid, leefstijl, mentale gezondheid, sociale gezondheid en veerkracht. De belangrijkste bevinden per thema zijn samengevat in het regioprofiel. Het tabellenboek bevat alle cijfers op regioniveau uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, een vergelijking met het landelijke gemiddelde en de cijfers per gemeente.

Regioprofiel
Tabellenboek
Over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

  • Bijna alle jongvolwassenen gaven aan dat de coronaperiode invloed heeft gehad op hun leven. De helft ervaarde zowel positieve als negatieve invloed, 4 op de 10 ervaarde een negatieve invloed. De coronaperiode was met name zwaar voor 21-25-jarigen.
  • Bijna driekwart van de jongvolwassen in Gooi en Vechtstreek heeft een gezond gewicht, dit is hoger dan landelijk.
  • Het gebruik van alcohol, tabak en softdrugs onder jongvolwassenen in Gooi en Vechtstreek is hoger dan landelijk.
  • Jongvolwassen in Gooi en Vechtstreek sporten veel.
  • De mentale gezondheid van jongvolwassenen staat onder druk. Een kwart van de jongvolwassenen heeft matige tot ernstige psychische klachten en de helft voelt zich (heel) vaak gestrest. Ruim 4 op de 10 hebben door de coronaperiode mentale hulp of steun nodig (gehad). De mentale gezondheid van met name 21-25-jarigen verdient aandacht.
  • Een kwart van de jongvolwassenen is sterk eenzaam. Ze zijn met name emotioneel eenzaam en missen een hechte band met bijvoorbeeld een partner of goede vriend(in).
  • De meeste jongvolwassenen zijn veerkrachtig en weerbaar.
  • Bijna alle jongvolwassenen maken zich (heel) veel zorgen over maatschappelijke thema’s zoals de woningmarkt, het klimaat en discriminatie in de samenleving.

Gemeenten zijn vanuit de wet Publieke Gezondheid verplicht om de gezondheidssituatie van inwoners in kaart te brengen. De GGD voert deze wettelijke taak uit voor gemeenten door middel van gezondheidsmonitoring. Via vragenlijsten verzamelt de GGD informatie over de gezondheid, leefstijl en welzijn van inwoners. Gemeenten gebruiken de resultaten voor hun gezondheidsbeleid.

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is onderdeel van de Integrale (populatiebrede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hieronder vallen ook de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (2021) en de Gezondheidsmonitor Volwassenen Ouderen (2022). De GGD’en werken hierbij samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Samen vormen deze instanties het “Netwerk GOR”. De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opdrachtgever van deze monitoren.

Het landelijke persbericht over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 vindt u hier.  

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl of Paulien Hagedoorn, onderzoeker publieke gezondheid, p.hagedoorn@ggdgv.nl.

Downloads

Regioprofiel Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
Tabellenboek Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
Landelijke resultaten Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022
Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022