voor inwoners, met gemeenten

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is het eerste landelijke onderzoek dat de daadwerkelijke impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) meet. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.

Waarom dit onderzoek?

Volgens de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten de taak om de gezondheidssituatie van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij door onderzoek te doen naar de gezondheid van de inwoners.  Op verzoek van VWS gaan GGD’en samen met het RIVM de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen (16-25 jaar) inzichtelijk maken.

Meedoen?

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een online vragenlijst onderzoek onder inwoners van 16 t/m 25 jaar.

Het onderzoek vindt plaats in de periode van 21 april t/m half juli 2022.

Wil je ook meedoen? Ga dan naar www.pandemening.nl en start met het invullen van de vragenlijst.

Hoe zit het met de privacy?

De antwoorden op de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld en bewerkt. Alle onderzoeksrapporten zijn niet herleidbaar tot individuen. De jongvolwassenen worden benaderd middels social media advertenties en flyers/posters. Meer informatie over privacy is te vinden in onze Privacyverklaring.

Heeft u nog vragen?

Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u in de FAQ. Voor overige vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Mw. M.B. (Manita) van Acker, epidemioloog van GGD Gooi en Vechtstreek, via m.vanacker@ggdgv.nl