voor inwoners, met gemeenten
De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in Nederland. Er wordt onder andere gevraagd naar hun lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, weerbaarheid en eenzaamheid. De GGD’en doen dit onderzoek samen met het RIVM. De resultaten van het onderzoek helpen bij de ontwikkeling van beleid om de gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren.

Om een goed beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen. Van 8 april tot en met 7 juli kan iedereen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Jongvolwassenen worden benaderd om deel te nemen via advertenties op sociale media, zoals Instagram en Facebook. Meedoen aan het onderzoek is anoniem en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Deelnemers maken kans op een keuze cadeaukaart ter waarde van €25 of €400.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren

De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2025 beschikbaar. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen aan het verbeteren van de gezondheid van jongvolwassenen en de preventie van gezondheidsproblematiek.

Vergelijking met 2022

Het is de tweede keer dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, in navolging van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. De resultaten uit 2022 lieten zien dat meer dan de helft van de jongvolwassenen psychische klachten ervaart en een kwart zich sterk eenzaam voelt. Dit benadrukt de impact van de coronaperiode op deze doelgroep. Dit roept interessante vragen op over de lange termijn gevolgen van de coronaperiode en de veerkracht van jongvolwassenen. Daarom wordt het onderzoek in 2024 nogmaals uitgevoerd.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?

Bij het onderzoek is de privacy van jongvolwassenen gewaarborgd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam of adresgegevens. De GGD vraagt wél naar de vier cijfers van de postcode, zodat de GGD de gegevens op gemeenteniveau kan analyseren. De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving (zie de privacyverklaring).

Achtergrondinformatie

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw.

Meer informatie

Voor algemene vragen of vragen over het invullen van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 zie de veelgestelde vragen of neem contact op met de helpdesk van I&O Research:
E-mail: helpdesk@ioresearch.nl
WhatsApp: 06 868 26 208
Telefoon: 0800 0191 (bereikbaar op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 17.00 uur)

Voor meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 in regio Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met:
Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl of
Paulien Hagedoorn, onderzoeker Publieke Gezondheid, p.hagedoorn@ggdgv.nl.