voor inwoners, met gemeenten

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020

Najaar 2019 hebben in Nederland in totaal ruim 170.000 tweede- en vierdeklassers van het regulier Voortgezet Onderwijs vragen beantwoord over hun gezondheid, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, sporten, roken en drinken. Uit de regio deden bijna 4500 leerlingen mee.

Over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020 is een korte informatieve animatiefilm gemaakt.

Resultaten: Schoolprofiel, Regioprofiel, Tabellenboek

Scholen ontvangen een schoolprofiel met de resultaten van hun school.
Gemeenten ontvangen een regioprofiel en een tabellenboek met alle cijfers, ook op gemeenteniveau.

Scholen, gemeenten, GGD en andere regionale instellingen kunnen de resultaten gebruiken bij de onderbouwing van beleid en interventies ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van de jeugd.

Gezondheidsmonitor Jeugd

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de tweede- en vierdeklassers uit onze regio: de meeste leerlingen zijn gelukkig (83%) en vinden de eigen gezondheid (zeer) goed (84%). Veruit de meeste leerlingen kunnen goed voor zichzelf opkomen (89%) en er wordt vaker dan in Nederland gesport bij een vereniging of sportclub (82% versus 76%). 90% gaat elke dag lopend of fietsend naar school, ook hoger dan landelijk (84%).

De daling van het alcoholgebruik onder jongeren is verder doorgezet. Recent alcoholgebruik (29%) is gedaald ten opzichte van 2015 (39%). Ook het binge drinken (minstens vijf glazen, 20%; 2015 27%) en recent aangeschoten/dronken (18%; 2015 23%) zijn gedaald. De percentages liggen echter nog steeds hoger dan landelijk. Ondanks de verbetering in de cijfers is NIX18 dus nog niet ‘de norm’.

Ook steeds minder jongeren roken. 6% rookt tenminste wekelijks; in 2015 was dat nog 11% en in 2009 15%. Wel wordt er nog steeds meer gerookt dan landelijk (4%). Recent softdrugsgebruik is gelijk aan 2015 (9%), maar ligt ook nog steeds hoger dan landelijk (4%).

Daarnaast blijkt dat een grote groep jongeren last heeft van stress en prestatiedruk. De helft van de leerlingen geeft aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen (51%), meer dan landelijk (45%). Het gaat voornamelijk om stress door school of huiswerk (38%), door alles wat ze moeten doen (28%), over wat anderen van hem of haar vinden (15%) en door eigen problemen (14%). Jeugd blijft een belangrijke doelgroep voor preventie.

 

 

 

Het monitoren van de gezondheid van de jeugd is een belangrijke taak van de GGD. Al sinds 2005 doen we dit, elke vier jaar, in samenwerking met de scholen.

Sinds 2015 voeren alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd de Gezondheidsmonitor Jeugd (voorheen Emovo geheten) op scholen uit in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut. Voordeel van gelijktijdige afname is dat er landelijke referentiecijfers komen zodat de school- en regioresultaten kunnen worden gespiegeld aan landelijke resultaten.

Voor de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt elke vier jaar op school (via internet) een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn afgenomen bij leerlingen van klas 2 en klas 4. De leerlingen beantwoorden individueel tijdens een lesuur op de computer vragen over onder meer hun gezondheid, welbevinden, school, schoolbeleving, vrije tijd en leefstijl. Leerlingen ontvangen direct na het invullen een advies op maat. Bijna alle scholen uit de regio doen elke keer mee. Hierdoor is de respons hoog. Dit zorgt voor betrouwbare gegevens.