voor inwoners, met gemeenten

Wanneer iemand besmet is met het coronavirus voert de GGD binnen 24 uur bron- en contactonderzoek uit volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Bronopsporing

Een medewerker van het team infectieziektebestrijding onderzoekt hoe het coronavirus is opgelopen. Daarbij wordt nagegaan of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet.

Contactonderzoek

Bij het contactonderzoek wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette persoon contact heeft gehad. Dat betreft twee dagen voorafgaand aan de klachten, maar vooral op het moment dat hij/zij klachten had. De contacten worden onderscheiden in drie categorieën: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Ook is er specifiek aandacht voor contacten in primair onderwijs en kindercentra.

Heb je corona? Gebruik de GGD contact-app  om je omgeving te waarschuwen.

De GGD Contact-app is een app die helpt bij het contactonderzoek van de GGD. De app werkt intuïtief en helpt om te bepalen wanneer je met corona bent besmet en in welke periode je andere mensen hebt kunnen besmetten. De app helpt ook om te bepalen welke contacten je misschien hebt besmet en om hen het juiste advies te geven. Bijvoorbeeld thuis blijven of een coronatest doen. Zo krijgen we samen de verspreiding van het coronavirus beter onder controle.

U kunt de app downloaden voor informatie en als hulpmiddel voor u zelf bij het contactonderzoek.

Op termijn zal het mogelijk zijn om, als je dat toe staat,  gegevens uit de app te delen met de GGD Gooi- en Vechtstreek. Voor meer informatie zie hier.

Het filmpje geeft aan wat het bron- en contactonderzoek inhoudt.

Besmette persoon

Bij een positieve testuitslag blijft de besmette persoon in thuisisolatie tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is én de eerste ziektedag minimaal 7 dagen geleden is. In deze informatiebrief staan de precieze leefregels voor een bevestigde patiënt beschreven.

Huisgenoten

Huisgenoten (inclusief kinderen) blijven thuis tot 10 dagen nadat de besmette persoon in isolatie is gegaan. Zij mogen niet werken of naar school gaan en zo min mogelijk buiten de deur komen. In deze informatiebrief staan de leefregels voor huisgenoten beschreven.

Nauwe contacten

Ook nauwe contacten worden aangeraden om gedurende 10 dagen thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. In deze informatiebrief staan de leefregels voor nauwe contacten beschreven.

Overige contacten

De overige contacten worden ingelicht, gewezen op het belang van goede hygiëne en krijgen het advies om hun gezondheid goed in de gaten te houden en thuis te blijven bij klachten. In deze informatiebrief staan de leefregels voor overige contacten beschreven.

Contacten in primair onderwijs en kindercentra

Voor de contacten in het primair onderwijs en kindercentra heeft het RIVM een speciale informatiebrief opgesteld.

Privacy

Bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek is bescherming van uw privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens volgens de AVG-wetgeving. Meer informatie over het BCO-proces en de ondersteunende app GGD Contact vindt u op de website van GGD GHOR Nederland.

Vragen

Heeft u vragen over het bron- en contactonderzoek? Neem dan contact op met de GGD via het callcenter: (035) 692 64 00.