voor inwoners, met gemeenten

Wanneer iemand besmet is met het coronavirus voert de GGD binnen 24 uur bron- en contactonderzoek uit volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Bronopsporing
Een medewerker van het team infectieziektebestrijding onderzoekt hoe het coronavirus is opgelopen. Daarbij wordt nagegaan of andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet.

Contactonderzoek
Bij het contactonderzoek wordt in kaart gebracht met welke mensen de besmette persoon contact heeft gehad. Dat betreft twee dagen voorafgaand aan de klachten, maar vooral op het moment dat hij/zij klachten had. De contacten worden onderscheiden in drie categorieën: huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. Ook is er specifiek aandacht voor contacten in primair onderwijs en kindercentra.

Besmette persoon
Bij een positieve testuitslag blijft de besmette persoon in thuisisolatie tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is én de eerste ziektedag minimaal 7 dagen geleden is. In deze informatiebrief staan de precieze leefregels voor een bevestigde patiënt beschreven.

Huisgenoten
Huisgenoten (inclusief kinderen) blijven thuis tot 2 weken nadat de besmette persoon in isolatie is gegaan. Zij mogen niet werken of naar school gaan en zo min mogelijk buiten de deur komen. In deze informatiebrief staan de leefregels voor huisgenoten beschreven.

Nauwe contacten
Ook nauwe contacten worden aangeraden om gedurende 14 dagen thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. In deze informatiebrief staan de leefregels voor nauwe contacten beschreven.

Overige contacten
De overige contacten worden ingelicht, gewezen op het belang van goede hygiëne en krijgen het advies om hun gezondheid goed in de gaten te houden en thuis te blijven bij klachten. In deze informatiebrief staan de leefregels voor overige contacten beschreven.

Contacten in primair onderwijs en kindercentra
Voor de contacten in het primair onderwijs en kindercentra heeft het RIVM een speciale informatiebrief opgesteld.

Vragen
Heeft u vragen over het bron- en contactonderzoek? Neem dan contact op met de GGD via het callcenter: (035) 692 64 00.

Het RIVM maakte dit filmpje waarin wordt uitgelegd hoe het contactonderzoek werkt.