Elke dag bereikbaar van 08.00–20.00 uur – Landelijke afsprakenlijn voor een coronatest 0800-1202
Landelijk informatienummer 0800-1351 – Ons GGD-callcenter (035) 692 64 00
Doof of slechthorend? Mail uw vraag naar corona@ggdgv.nl

voor inwoners, met gemeenten

Via dit liveblog houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Gooi en Vechtstreek.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u hier

Overige liveblog-berichten
Maart  |  April  |  Mei  |  Juni |  Juli

12 augustus 2020 11.30 uur

Maken testafspraak nu ook online

Iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, kan vanaf vandaag online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken.

Om een afspraak te maken is een DigiD noodzakelijk. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt dit ook per e-mail en sms gemeld. Inzien van de uitslag kan weer op de site met DigiD.

Positieve testuitslagen worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek gestart.

Vandaag neemt de capaciteit (gedurende de dag) gecontroleerd toe, zodat het hele systeem goed blijft werken.
De coronatest website is een initiatief van alle GGD’en, GGD GHOR Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het online maken van een testafspraak is een aanvulling op het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Dit afsprakennummer blijft zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Heeft u een vraag over het maken van een online testafspraak? Kijk bij de Vragen of hij erbij staat.

12 augustus 2020 10.45 uur

Corona in cijfers: stijgende trend zet door

Afgelopen week zijn er landelijk 4.036 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op het coronavirus. Dat zijn 1.448 meer meldingen dan het aantal van vorige week.

Het percentage positief was het hoogst in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant, en Haaglanden. Dit zijn de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn. Een uitgebreid overzicht is te vinden op het corona dashboard van de Overheid.

In de afgelopen zeven dagen hebben wij in onze regio 1845 mensen getest; 39 mensen zijn positief bevonden. De testuitslagen van gisteren zijn op dit moment nog niet bekend.

Voor meer informatie: corona dashboard Gooi en Vechtstreek.

11 augustus 2020 13.30 uur

Aanmeldingen vrijwilligers overweldigend

Het is goed te merken dat veel inwoners uit onze regio betrokken zijn bij alle ontwikkelingen rond corona. Zo krijgen wij veel aanmeldingen van vrijwilligers die ons willen helpen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek (BCO). Wij hebben momenteel voldoende BCO-ers in opleiding. Onze verwachting is dan ook dat wij voor nu geen extra mensen nodig hebben om onze bron- en contactonderzoeken uit te voeren.

Wij bedanken u voor alle betrokkenheid!

11 augustus 2020 13.20 uur

Terug van vakantie uit oranje of rood land?

Wie terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Lees alle regels voor (thuis)quarantaine.

De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen.

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de  mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

10 augustus 2020 11.20 uur

Noodverordening Veiligheidsregio

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten tot een nieuwe Noodverordening per 10 augustus 2020. De Noodverordening is een besluit ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Zo worden er maatregelen getroffen bij introductie-activiteiten voor studenten. Voor alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, moet gereserveerd worden.

Daarnaast worden eet- en drinkgelegenheden verplicht om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. En er worden maatregelen getroffen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden

10 augustus 2020 11.10 uur

Bron- en contactonderzoek in de regio

De GGD’en voeren bron- en contactonderzoek, BCO, uit bij personen die met corona besmet zijn. Door het explosief aantal stijgende besmettingen in bepaalde regio’s én het toenemende aantal contacten per besmette persoon, neemt de tijd die één onderzoek in beslag neemt toe. Het bron- en contactonderzoek is gericht op het terugdringen van het aantal besmettingen. Als bekend is met wie een besmet persoon in (nauw) contact is geweest, en deze mensen gewaarschuwd kunnen worden en deze daarna in quarantaine gaan, kunnen zij geen anderen besmetten. Op dit moment wordt landelijk hard opgeschaald.

Echter, het gedrag van mensen verandert, en daarmee wijzigt ook de BCO-capaciteit die wij kunnen uitvoeren met de beschikbare bron- en contactonderzoekers. Met het toenemende aantal nauwe contacten – soms meer dan 50 per positief getest persoon – gaat het niet lukken om eindeloos te blijven opschalen. In sommige regio’s waar het aantal besmettingen sterk stijgt en ruim boven de RIVM-prognoses komt, maken de GGD’en een risico-inschatting en blijven zich richten op risicosituaties.

Om te kunnen blijven focussen op de risicogroepen en -situaties, kiezen sommige regio’s er in nauw overleg met het RIVM voor om het bron- en contactonderzoek aan te passen. In onze regio is dit (nog) niet het geval. Wij zijn druk bezig met de opschaling en hopen dat het aantal positief besmette mensen stabiliseert.

7 augustus 2020 08.08 uur

Invloed corona op economie Gooi en Vechtstreek

De coronacrisis heeft een grote invloed op de economie. Ook in Gooi en Vechtstreek zijn veel bedrijven getroffen. Wat betekent de coronacrisis voor de economie in onze regio? Van welke steunmaatregelen wordt gebruik gemaakt? Hoeveel WW uitkeringen zijn aangevraagd en hoe ontwikkelen de aanvragen?

De antwoorden hierop staan in het dashboard Economie en Werk. Met data worden de actuele ontwikkelingen op het gebied van economie en werk inzichtelijk gebracht.

Economie Dashboard Regio Gooi en Vechtstreek

De data worden regelmatig geüpdatet. Voor veel beleidsmakers, maar ook voor ondernemers, werkenden en werkzoekenden kan dit dashboard bijdragen aan inzicht in de actuele situatie.

6 augustus 2020 09.21 uur

Warm weer en coronamaatregelen

Lekker weer met echt zomerse temperaturen. Voor veel mensen de tijd om te genieten. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn.

Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Neem maatregelen om overlast door hitte te beperken voor uzelf en mensen in uw omgeving.

Blijf daarbij letten op de hygiënemaatregelen die helpen verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer informatie over hitte en corona

6 augustus 2020 08.48 uur

Geen mondkapjesplicht in onze regio

Voorlopig is het dragen van een mondkapje alleen verplicht in het openbaar vervoer. Het RIVM ziet op basis van de jongste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen te verplichten. Na overleg met het RIVM en het kabinet hebben de veiligheidsregio’s de ruimte gekregen om te experimenteren met het dragen van mondkapjes. De burgemeesters van onder meer Amsterdam en Rotterdam hebben gisteren, 5 augustus, een mondkapjesplicht ingevoerd op drukke plekken, hotspots, binnen hun gemeente. Dit betreft plekken waar de 1,5 meter afstand door grote drukte niet na te leven is.

Er is in onze regio op dit moment geen aanleiding om op specifieke plekken een mondkapjesplicht in te voeren. Onze drukke plekken zijn van een totaal andere orde van grootte dan in de grote steden. Wij volgen de ervaringen van genoemde steden en leren van de ervaringen.

5 augustus 2020 14.07 uur

Risicovol gedrag oorzaak van stijgend aantal coronabesmettingen

Uit alle bron- en contactonderzoeken van de GGD‘en komt naar voren dat de mensen die positief getest zijn moeite hebben met de belangrijke basisregel ‘houd 1,5 meter afstand’.
Er zijn opvallend veel overeenkomsten in de ervaringen van de GGD’en:

  • Mensen houden zich niet aan de afgesproken 1,5 meter afstand;
  • Er is een toenemend aantal feestjes thuis en elders, met steeds meer nauwe contacten;
  • Naast de feestjes thuis zijn er ook sociale bijeenkomsten, bruiloften en begrafenissen, waar de 1,5 meter afstand vaak niet wordt nageleefd.

Daarnaast gaan sommige positief geteste mensen, ondanks dringend advies van de GGD, niet in isolatie/quarantaine. Ook het weigeren om contacten te benoemen tijdens een bron- en contactonderzoek, of het verzwijgen van contacten, komt de GGD tegen. Door dit risicovolle gedrag kunnen zij anderen besmetten en stijgt het aantal coronabesmettingen.

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, houden we het Coronavirus onder controle. Houd vol!

5 augustus 2020 10.22 uur

Update corona cijfers

Tussen 27 juli en 2 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD’en net boven de 100.000, een afname van ongeveer 10.000 vergeleken met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is daarentegen meer dan verdubbeld. Een compleet overzicht vindt u in het landelijke corona dashboard.

De aantallen positief geteste mensen in onze regio volgt het landelijke beeld: het is de afgelopen week verdubbeld van 1% naar 2,3%.

Een compleet overzicht geeft ons regionale corona dashboard.

4 augustus 2020 08.52 uur

Voorkom besmetting van anderen

Net als in de rest van het land, loopt het aantal positief geteste inwoners in onze regio op. Daarom herhalen we de regels voor positief geteste mensen en nauwe verwanten. Want alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

Wat moet u doen als u positief getest bent? En wat uw nauwe contacten?

Bent u positief getest en dus een besmettingsbron?

Bij een positieve testuitslag blijft u in thuisisolatie tot u 24 uur klachtenvrij bent én de eerste ziektedag minimaal zeven dagen geleden is.

Bent u een huisgenoot van iemand die positief getest is?

Huisgenoten (inclusief kinderen) blijven thuis tot twee weken nadat de besmette persoon in isolatie is gegaan. Zij komen zo min mogelijk buiten de deur.

Behoort u tot de nauwe contacten? Dan kunt u ook besmet zijn.

Nauwe contacten worden aangeraden om gedurende 14 dagen thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. Oók als u zich direct laat testen omdat u in contact bent geweest met een besmet persoon en vervolgens negatief getest bent. Het virus kan zich namelijk later openbaren. Zo voorkomt u dat u anderen besmet.

Overige contacten

De overige contacten worden ingelicht, gewezen op het belang van goede hygiëne en krijgen het advies om hun gezondheid goed in de gaten te houden, thuis te blijven bij klachten en zich te laten testen.

3 augustus 2020 14.48

Bron- en contactonderzoek steeds complexer

Door het mooie weer en de vakantieperiode hebben mensen contact met veel andere – al of niet – bekenden.

Mensen zitten met elkaar in de auto, of in de trein of in het vliegtuig met veel mensen bij elkaar, kamperen met anderen, barbecueën met vrienden, gaan even langs bij familie, met de kinderen naar het zwembad, drinken met kennissen wat op een terrasje, enzovoort.

Helaas wordt de 1,5 meter regel hierbij niet altijd gehanteerd.

Door al deze contacten (dit in tegenstelling tot de maanden maart tot en met mei toen de meeste mensen thuis bleven) is het bron- en contactonderzoek complexer geworden. Doel van de GGD is met het bron- en contactonderzoek de besmettingsbron op te sporen en in samenwerking met de positief geteste persoon nauwe contacten te achterhalen, te informeren en te volgen. Zo houden we verspreiding van het virus onder controle.

Het is dan wel noodzakelijk dat positief getesten en nauwe verwanten in thuisquarantaine gaan en zo zorgen dat ze geen anderen besmetten.

Filmpje Bron en Contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onderstaand filmpje over het bron- en contactonderzoek  geeft aan hoe dit maatwerk inhoudt.