voor inwoners, met gemeenten

Bij GGD Gooi en Vechtstreek kan iedereen zich gratis laten testen met  klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Dus bij neusverkoudheid, keelpijn, hoest, verhoging, koorts, benauwdheid, kortademigheid, reuk-/smaakverlies of buikklachten. Zonder klachten heeft een coronatest geen zin.  De test kan alleen laten zien of u op dit moment corona heeft. Het kan niet aantonen of u eerder corona heeft gehad.

Aanvragen test

Het aanvragen van een test kan via de landelijke afsprakenlijn 0800 -1202. Dit telefoonnummer is elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Bij het maken van de afspraak wordt ter identificatie uw burgerservicenummer (BSN) gevraagd. Houd dit dus bij de hand. Vervolgens spreekt u de datum, tijd en locatie af waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk in te plannen, in principe de volgende dag.

Afspraak voor kinderen

  • 0 t/m 6 jaar: de landelijke afsprakenlijn verbindt u door naar de regionale GGD voor het maken van een afspraak op maat.
  • 7 t/m 11 jaar: u kunt als ouder direct een afspraak maken voor uw kind.
  • 12 t/m 15 jaar: zowel de ouder als het kind moeten aan de telefoon komen om toestemming te geven voor de afspraak.
  • 16 en 17 jaar: het kind moet toestemming geven voor de afspraak en mag ook zelf bellen om een afspraak te maken.

Let op: Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Bel dan uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Blijf thuis

Het is belangrijk dat u thuisblijft tot de afspraak van de test. Ook mag u niet naar buiten tot de uitslag van de test bekend is.

Uitvoeren test

De teststraat van de GGD bevindt zich achter de brandweerkazerne op Brinklaan 140, 1404 GW in Bussum. De GGD voert hier elke dag coronatesten uit. Tijdens de test wordt een slijmvliesmonster van de keel- en neusholte afgenomen. Dit monster gaat voor onderzoek naar het centraal bacteriologisch en serologisch laboratorium (CBSL) in Tergooi. Na afloop van de test krijgt u deze informatiefolder mee.

Uitslag test

De testuitslag wordt binnen 2 dagen telefonisch doorgegeven. Bij een negatieve uitslag (geen corona) wordt u gebeld door het landelijke afsprakenbureau. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD contact met u op. Daarbij start de GGD het bron- en contactonderzoek.

Privacy

Bij het uitvoeren van de coronatest is bescherming van uw privacy belangrijk. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens volgens de AVG-wetgeving. Meer informatie hierover vindt u op de website van GGD GHOR Nederland.

Vragen

Heeft u vragen over het testen? Neem dan contact met ons op via het callcenter: (035) 69 26 400.

Het RIVM maakte dit filmpje waarin wordt uitgelegd hoe het maken van een afspraak, de test zelf en de uitslag verloopt.