voor inwoners, met gemeenten

GGD peilt in samenwerking met scholen gezondheid en leefstijl bij 6.000 jongeren

Publicatiedatum: 18 september 2019

De middelbare scholen in de regio Gooi en Vechtstreek starten vanaf 23 september weer met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek van de GGD naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt om de vier jaar plaats. In onze regio betreft dat ongeveer 6.000 jongeren.
Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau te vergelijken. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van middelbare scholieren.
Monitoring én voorlichting

Het unieke van dit project is dat er naast onderzoek ook voorlichting gegeven wordt aan de jongeren die de vragenlijst invullen. Het levert dus niet alleen de GGD’en, scholen en gemeenten zicht op de gezondheid en leefstijl van jongeren, maar geeft ook gerichte adviezen aan de jongeren zelf. Na het invullen van de vragenlijst kunnen leerlingen op internet hun persoonlijke gezondheidsprofiel lezen met hierbij voorlichting en advies.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015: extra inzet op alcohol en welbevinden

De cijfers uit de laatste Gezondheidsmonitor van 2015 gaven aanleiding tot extra inzet op NIX18 (geen alcohol onder de 18). Ook wordt er extra ingezet op het thema Welbevinden van de Gezonde School. Vanuit de regio zijn dit schooljaar hiervoor extra middelen ter beschikking gesteld.

Monitoring wettelijke taak van de GGD

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van gemeenten en het ministerie van VWS en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Naast de Gezondheidsmonitor Jeugd voeren de GGD’en ook elke vier jaar de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit, de volgende in najaar 2020.

Meer informatie: www.monitorgezondheid.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws