voor inwoners, met gemeenten

Uitkomsten RIVM onderzoek: houden we corona maatregelen vol?

Publicatiedatum: 18 mei 2020

Onderzoek gedragsmaatregelen corona en welbevinden in Gooi en Vechtstreek

Resultaten eerste onderzoek RIVM-gedragsunit en GGD-en

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. Het advies luidt dat mensen nu bijvoorbeeld regelmatig voor 20 seconden hun handen wassen en altijd minimaal anderhalve meter afstand houden van elkaar. Maar lukt dat ook? De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen?

Daarom heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  in samenwerking met de GGD-en een onderzoek uitgezet, om meer te weten te komen of en hoe we de maatregelen volhouden. In het onderzoek worden vragen gesteld die met ons gedrag te maken hebben. Het bestaat uit diverse onderdelen en wordt regelmatig  herhaald, er zijn in totaal vijf metingen. In onze regio is met name via social media en via gemeenten aandacht gevraagd voor het invullen van de vragenlijst.

Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Doel van het onderzoek is om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact is.

In het kort
  • Resultaten voor de regio Gooi en Vechtstreek komen grotendeels overeen met de landelijke resultaten
  • Op de lange termijn is social distancing lastig om vol te houden, het volhouden van hygiënemaatregelen kost minder moeite
  • De coronacrisis heeft bij ongeveer een derde van de mensen ongunstige psychosociale gevolgen (angst, somberheid en stress)
  • Een kwart is meer eenzaam en ongeveer een vijfde heeft (veel) meer slaapproblemen dan voorheen
  • Bijna zes op de tien mensen zijn minder lichamelijk actief
  • Vertrouwen in de Nederlandse aanpak is hoog
  • De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar de totale bevolking van Gooi en Vechtstreek, ze geven wel een indicatie. Onder de respondenten zijn jongeren, mannen, laag- en middelbaar opgeleiden en inwoners van niet-Nederlandse herkomst ondervertegenwoordigd.

Meer nieuws

Al het nieuws