voor inwoners, met gemeenten

Volop regionale activiteiten in week van de Alfabetisering: laaggeletterdheid de wereld uit!

Publicatiedatum: 10 september 2019

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig.  Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Om in actie te komen voor een geletterd Nederland worden deze week (9 t/m 15 sept) verschillende activiteiten georganiseerd, zo ook in deze regio. In Gooi en Vechtstreek wordt in de Week van de Alfabetisering op verschillende locaties extra aandacht gegeven aan taal.

Zo vindt er woensdag een bijeenkomst plaats in Huizen met het thema ‘Wethouders scherp op taal’. Wethouders, taalcursisten en taalvrijwilligers vertellen over hun ervaringen.  De bibliotheek organiseert een taalspelmiddag in o.a. Muiden, Eemnes en Weesp. Op regiogv.nl en sociale media is er iedere dag een kort filmpje te zien over laaggeletterdheid, waarin ook ervaringsdeskundigen aan het woord komen.

Taboe

Mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven of die niet voldoende digivaardig zijn,  hebben  moeite om mee te komen in de samenleving: online solliciteren, WhatsAppen , geldzaken regelen of zelfs  begrijpen wat iemand anders zegt, levert problemen op. Het aantal mensen dat niet goed kan meekomen vanwege deze achterstand, stijgt jaarlijks door vergrijzing, migratie en jongeren die laaggeletterd en voortijdig hun opleiding verlaten. Vaak gaat laaggeletterdheid hand in hand met gezondheidsproblemen, minder kansen op de arbeidsmarkt en schulden.

De kloof tussen mensen die wel- en niet meekomen wordt groter. Er heerst een taboe en er is veel schaamte rondom laaggeletterdheid. Hulp vragen is vaak moeilijk. Juist met deze speciale week beogen wij hiervoor aandacht te vragen.

Stichting Lezen & Schrijven

Al vijftien jaar zet Stichting Lezen & Schrijven het onderwerp laaggeletterdheid op de agenda bij politiek en het Nederlandse publiek. De stichting biedt training, (les)materiaal, advies en campagnes, deelt kennis en onderzoek en helpt nieuwe projecten starten. In de aanpak van laaggeletterdheid combineert Stichting Lezen & Schrijven lokale, regionale en landelijke samenwerking met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Meer nieuws

Al het nieuws