voor inwoners, met gemeenten

Aandacht voor seksuele diversiteit tijdens Week van de Lentekriebels

Publicatiedatum: 16 maart 2021

De Week van de Lentekriebels, de jaarlijkse landelijke projectweek voor het Basisonderwijs en het speciaal onderwijs, vind dit jaar plaats van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart. Het speciale thema dit jaar is Seksuele- en Genderdiversiteit. In de regio Gooi en Vechtstreek doen twintig scholen mee aan deze themaweek, met lessen gericht op seksualiteit, relaties en weerbaarheid. Eerdere jaren werd de week feestelijk en met veel publiek geopend, helaas laat de coronacrisis dat dit jaar niet toe. 

Lessen over kriebels in je buik

Tijdens de Week van de Lentekriebels geven scholen relationele en seksuele vorming. De lessen gaan onder meer over verliefdheid, je lichaam, wensen en grenzen aangeven, verschillende relatievormen, de puberteit en seksualiteit. Het thema seksuele en genderdiversiteit is geïntegreerd in verschillende lessen. Bij de thema’s lichamelijke ontwikkeling, voortplanting, gezinsvorming en sociale en emotionele ontwikkeling komt het expliciet aan bod. Door aandacht te hebben voor sekse, gender en seksuele diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eigen gevoelens met betrekking tot seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken en die van anderen ondersteund. Dit draagt bij aan een school  en een samenleving waar ieder kind zichzelf mag zijn.

Handreiking sekse, gender & seksuele diversiteit

Speciaal voor dit thema is er een handreiking ontwikkeld. Hierin worden de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit uitgelegd en wordt achtergrondinformatie gegeven over LHBTI+ thema’s en vragen die voor kinderen of ouders belangrijk kunnen zijn. Daarnaast worden tips gegeven hoe hier in de klas aandacht aan te besteden en mee om te gaan. Ook worden er online bronnen genoemd voor meer informatie of hulp voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Anders dan anders

Niet alleen het thema van de Week van de Lentekriebels is ‘anders’, de projectweek zelf is dat door corona ook een beetje. Misschien heeft de projectweek niet bij alle scholen nu de hoogste prioriteit. Toch is aandacht voor sociale omgang en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen nu des te belangijker. Daarom heeft Rutgers dit jaar allerlei ideeën op een rij gezet, zodat scholen tóch op verschillende manieren aandacht kunnen besteden aan relaties en seksualiteit, eventueel ook online. Want mochten er leerlingen of klassen thuis zitten in verband met corona? Dan zijn er de Lentekriebels-thuislessen die leerlingen zelf, eventueel met hulp van ouders, kunnen doen.

Meer nieuws

Al het nieuws