voor inwoners, met gemeenten

Campagne ‘zien drinken doet drinken’ van start in Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 3 november 2020

Aandacht voor de voorbeeldrol van ouders

Deze week ging de landelijke campagne ‘Zien drinken doet drinken’ van start. De boodschap van deze actie is: kinderen en jongeren kopiëren drinkgedrag. Drink daarom niet in hun bijzijn. Ook in Gooi en Vechtstreek wordt aandacht gevraagd voor deze campagne.

Alcohol is schadelijk voor opgroeiende kinderen en jongeren. Hoewel het alcoholgebruik onder jongeren geleidelijk daalt, geeft nog steeds circa 1 op de 3 vierdeklassers aan in de afgelopen maand te hebben binge gedronken (5 glazen of meer alcohol tijdens één gelegenheid).

Uit landelijk onderzoek blijkt dat hoe vaker kinderen hun ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun vierde jaar. Toch geeft ongeveer de helft van de ouders in Gooi en Vechtstreek aan vaak of heel vaak te drinken in het bijzijn van hun kind (ouderonderzoek, 2018).

De campagne richt zich daarom op ouders met opgroeiende kinderen. Het doel is dat zij, maar ook andere volwassenen, zich ervan bewust worden dat alcoholgebruik in het bijzijn van kinderen en jongeren niet verstandig is.

Om de boodschap ‘zien drinken doet drinken’ onder de aandacht te brengen zijn in Gooi en Vechtstreek de komende tijd social media filmpjes, advertenties en buitenreclame te zien. Alle campagnematerialen zijn te vinden op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl

De campagne ‘zien drinken doet drinken’ is ontwikkeld door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN), met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer nieuws

Al het nieuws