voor inwoners, met gemeenten

Doe mee aan laatste RIVM gedragsonderzoek

Publicatiedatum: 9 juli 2020

De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld. De overheid roept ons op om ons aan de maatregelen te houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat wij, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland, samen met andere GGD’en, uitvoeren.

Wilt u deelnemen? Invullen kost een kwartiertje en kan tot en met 12 juli

RIVM vragenlijst corona

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen hoe mensen denken over de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de Overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de Overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

Wij voeren het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Meer informatie over het gedragsonderzoek vindt u hier.

Meer nieuws

Al het nieuws