voor inwoners, met gemeenten

GGD Gooi en Vechtstreek meet impact van corona op gezondheid jongeren

Publicatiedatum: 20 september 2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Gooi en Vechtstreek brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Deze Corona Gezondheidsmonitor voor jeugd loopt van 20 september tot en met 26 november 2021. Het onderzoek is een extra meting van de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd, die eens in de vier jaar gehouden wordt.

GGD Gooi en Vechtstreek heeft dit voorjaar alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun leerlingen in klas 2 en 4. In onze regio doen 17 middelbare scholen mee met naar verwachting zo’n kleine 5.000 jongeren.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en voeren deze op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. De resultaten zijn voor de zomer van 2022 beschikbaar en geven inzicht in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de impact van corona op jongeren. Omdat alle GGD’en mee doen, kunnen de resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau met elkaar vergeleken worden. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (indirect) een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongeren als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken.

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie of vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 kunt u contact opnemen met mw. drs. M. B. (Manita) van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl.

Ook kun u de veel gestelde vragen op onze website www.ggdgv.nl/CGMJ2021 raadplegen.

 

 

 

Meer nieuws

Al het nieuws