voor inwoners, met gemeenten

Inwoners uit Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder dan elders in Nederland

Publicatiedatum: 29 juni 2021

Volwassen inwoners uit de regio Gooi en Vechtstreek voelen zich gezonder en hebben minder beperkingen door gezondheidsproblemen dan elders in Nederland. Dit blijkt uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor, een onderzoek dat GGD Gooi en Vechtstreek eens in de vier jaar houdt onder volwassenen (18 tot 65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar). Het onderzoek is in het najaar van 2020 afgenomen, toen we volop te maken hadden met de gevolgen en maatregelen van de coronapandemie. In totaal hebben ongeveer 10.000 inwoners uit de regio meegedaan. Alle regionale resultaten van het onderzoek zijn te vinden op ggdgv.nl/GM2020.

Opvallende resultaten

Het alcoholgebruik ligt in onze regio nog steeds vrij hoog. Bijna twee derde van de volwassenen en de helft van de ouderen drinkt meer dan de norm van de Gezondheidsraad (geen alcohol of maximaal één glas per dag). Hoewel lager dan gemiddeld in Nederland, heeft één op de acht inwoners ernstig overgewicht (obesitas).Twaalf procent van de volwassenen was afgelopen jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Een positieve bevinding is dat ruim drie kwart van de inwoners zeer tevreden is met de eigen woning en woonomgeving. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ouderen steeds minder professionele hulp ontvangen. Dit was al zichtbaar in 2016 en deze ontwikkeling zet zich voort. Onder de 85-plussers hebben inmiddels bijna drie op de tien behoefte aan meer hulp.

Impact corona

Jong volwassenen staan onder druk. Drie op de tien 18-34 jarigen hebben in de voorgaande vier weken veel stress ervaren, voornamelijk door werk, studie en geldzaken. Ze lopen een hoger risico op een angststoornis of depressie, zijn vaker emotioneel eenzaam, vaker slachtoffer van huiselijk geweld, hebben minder veerkracht en hebben vaker contact met een psycholoog. De impact van corona is het grootst bij deze leeftijdsgroep.

Waardevolle informatie voor lokaal gezondheidsbeleid

Het onderzoek van GGD Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van een landelijk onderzoek dat in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehouden wordt. Naast belangrijke informatie over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de inwoners van Gooi en Vechtstreek, wordt ook inzichtelijk hoe de resultaten zich verhouden tot 2016 en de rest van Nederland. Het onderzoek biedt een bron van informatie over actuele gezondheids- en leefstijlthema’s die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen en evalueren van lokaal gezondheidsbeleid.

Meer nieuws

Al het nieuws