voor inwoners, met gemeenten

Webinar ‘Je Brein de Baas?!’

Publicatiedatum: 6 april 2023

Dinsdag 4 april verzorgden de GGD en Jeugd en Gezin, samen met het NCJ, het webinar ‘Je Brein de Baas?!’. Het webinar was bedoeld voor docenten van VO-scholen, gezondheidsadviseurs van de GGD en jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Jeugd en Gezin. Allen kregen uitleg over de uitvoering van het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’.

Het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’ is een kosteloos lespakket bestaande uit drie lessenseries. Hiermee kunnen VO-scholen op een laagdrempelige manier met leerlingen werken aan mentale gezondheid en het sociale klimaat op school.

Meer informatie

Alle informatie over het lespakket is te vinden op de website van het NCJ: ncj.nl/je-brein-de-baas.

Meer nieuws

Al het nieuws