voor inwoners, met gemeenten

Landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen van start

Publicatiedatum: 21 april 2022

Op verzoek van VWS gaan alle GGD’en in Nederland, samen met het RIVM, de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) inzichtelijk maken. Dit gebeurt door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om de eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. De monitor start op 21 april en loopt door tot half juli. Begin 2023 worden de resultaten gepubliceerd. Meer lezen.

Doe mee

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een online vragenlijst onderzoek onder inwoners van 16 t/m 25 jaar.

Het onderzoek vindt plaats in de periode van 21 april t/m half juli 2022.

Wil je ook meedoen? Ga dan naar www.pandemening.nl en start met het invullen van de vragenlijst.

Meer nieuws

Al het nieuws