voor inwoners, met gemeenten

Meer meldingen verward gedrag: kijk jij om of kijk jij weg?

Publicatiedatum: 25 februari 2019

In 2018 zijn in Gooi en Vechtstreek 1.135 meldingen gedaan bij de politie over mensen met verward gedrag. Het werkelijke aantal ligt zeer waarschijnlijk hoger*. Om meer aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag en inwoners te informeren dat ze bij de gemeenten terecht kunnen voor vragen en meldingen, start een publiekscampagne.

Landelijk is het aantal incidenten rond mensen met verward gedrag in 8 jaar tijd verdubbeld tot 90.000. De incidenten worden vaak steeds heftiger. Dit blijkt uit cijfers opgevraagd bij de landelijk politie door NRC.

Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Verschillende oorzaken kunnen hierbij een rol spelen, zoals dementie, verslaving,
schulden, verlies van woning of baan.

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt en zijn de meeste mensen met verward gedrag niet gevaarlijk of overlast gevend. Door om te zien naar iemand die verward gedrag vertoont, kan de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Vragen of melden

Inwoners die zich zorgen maken om iemand, kunnen contact opnemen met hun gemeente. De gemeente adviseert en kan eventueel hulp inzetten. In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie kunnen inwoners 112 bellen.

Kijk op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl voor meer tips, informatie en contactgegevens van de gemeenten.

* Dit betreft alleen de meldingen die bij de politie gedaan worden. Andere instanties zijn hierbij niet meegenomen. Ook zijn er veel mensen met verward gedrag die geen overlast geven en waarover geen melding wordt gedaan.

Meer nieuws

Al het nieuws