voor inwoners, met gemeenten

Meten van luchtkwaliteit

Publicatiedatum: 19 april 2020

In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn eind maart zeven buisjes langs de A27 en langs drukke wegen geplaatst om stikstofdioxide meten. De buisjes worden om de vier weken opgestuurd naar een laboratorium voor een analyse. De meetresultaten worden vervolgens gepubliceerd door de GGD Amsterdam via een speciale portal. De meting vindt van april tot en met november plaats.

Lees meer

Waarom meten langs drukke wegen?
Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor een groot gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. Langs grote wegen komen hoge concentraties voor die over een afstand van enkele kilometers afnemen tot lage concentraties. Stikstofdioxide draagt bij aan smog.

Is stikstofdioxide schadelijk?
Wanneer mensen stikstofdioxide inademen, kan dit leiden tot longirritatie, verminderde weerstand, en infecties van de luchtwegen. Chronische blootstelling aan huidige niveaus van stikstofdioxide leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van vier maanden.

Metingen gedurende acht maanden
De provincie Noord-Holland financiert de kosten voor het uitvoeren van deze metingen aan de hand van deze Palmesbuisjes. GGD Amsterdam krijgt van de provincie opdracht om de buisjes te plaatsen, de buisjes om de vier weken om te wisselen en de buisjes te laten analyseren. Na acht maanden is een jaargemiddelde bekend.

Meetgegevens geven indicatie
De resultaten van de metingen geven inzicht in de hoeveelheid stikstofdioxide en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de wettelijke normen. De A27 is in beheer van Rijkswaterstaat en het verkeer binnen de gemeente kan niet zomaar worden verminderd. Wel wordt de data aan het RIVM geleverd zodat het RIVM het kan gebruiken om hun berekenings- en meetsystemen te toetsen. Daarnaast kan RIVM zich een beter landelijk beeld vormen door de input van diverse gemeenten.

Samenwerking gemeenten en Denktank A27
De gemeenten werken samen met Denktank A27 om de hoeveelheid stikstofdioxide op deze manier te meten.

Wethouder Liesbeth Boersen (gemeente Blaricum): ‘Ik ben blij dat we mee kunnen werken aan het initiatief van de Denktank A27 om zo metingen te doen op een relatief eenvoudige manier.’

Wethouder Reijn (gemeente Eemnes): ‘Ook al kunnen de meetresultaten via Palmesbuisjes niet officieel aan wettelijke normen getoetst worden, uit ervaringen van andere gemeenten blijken deze metingen prima te gebruiken om effect- of verschilmetingen in beeld te brengen.’

Arjan Buijks (initiatiefnemer Denktank A27):  ‘Palmesbuisjes zijn het beste alternatief voor kostbare professionele meetstations. Ze leveren data op waarmee het RIVM de huidige rekenmodellen kan vergelijken. Het wordt interessant om de komende acht maanden te zien wat de impact van alle maatregelen rondom het Corona-virus zal zijn op de luchtkwaliteit rondom Blaricum. En uiteraard wat het verschil is wanneer we straks met zijn allen ons oude leven weer oppakken.’

Meer nieuws

Al het nieuws