voor inwoners, met gemeenten

Naleving leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking aanzienlijk verbeterd

Publicatiedatum: 22 december 2023

De naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking in de regio was in 2023 hoger dan in 2021. Gemeenten werken intensief samen met GGD Gooi en Vechtstreek om het alcoholgebruik van jongeren terug te dringen. Uit onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij diverse alcoholverkooplocaties bleek dat de totale naleving is gestegen van 50% naar 67%.

In opdracht van de gemeenten is in het najaar van 2023 door mysteryshoponderzoek de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop vastgesteld. In totaal zijn er bijna 300 cafetaria’s, horecabedrijven, slijterijen, supermarkten en sportkantines in regio Gooi en Vechtstreek onderzocht. Getrainde 16- en 17-jarige mysteryshoppers bezochten deze verkooppunten en zetten een aankooppoging in scène.

Onderzoeksbureau Objectief voerde het onderzoek uit en bracht de resultaten in kaart. De uitkomsten van dit regionale onderzoek kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van twee jaar geleden en met de uitkomsten van landelijk onderzoek van vorig jaar. Er is geen splitsing tussen gemeenten gemaakt.

Een compliment voor de aanpak in de regio Gooi en Vechtstreek

De naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking is aanzienlijk verbeterd. In 2021 was de totale naleving 50%, in 2023 was er 67% naleving. De naleving bij alcoholverkoop loopt dit jaar uiteen van 56% bij sportkantines tot en met 100% bij ketenslijterijen. Bij sportkantines, cafetaria’s en horecagelegenheden is de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2023 significant hoger dan de naleving van het verkoopkanaal in 2021. Bij veel verkoopkanalen is de naleving daarnaast hoger dan het landelijke gemiddelde.

Grafiek: Vergelijking van naleving per verkoopkanaal tussen het huidige onderzoek uit 2023 en het onderzoek van Gooi en Vechtstreek 2021 en Landelijk onderzoek 2022.

“Voor nu een compliment aan de alcoholverstrekkers voor het resultaat in 2023, echter het kan nog beter en we hopen op een verder stijgende lijn bij het volgende onderzoek” aldus Joke Lanphen, bestuurlijk trekker voor GGD Gooi en Vechtstreek namens het algemeen bestuur en voor het Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs. “Door de huidige publiekscampagnes zijn we allemaal op de hoogte van de schadelijke werking van alcohol op de nog niet volgroeide hersenen.”

Op naar totale van 83% naleving in 2024

Hoewel we als regio dus goed op weg zijn, zijn we er nog niet: gemeenten streven naar een naleving van 83% in 2024. De integrale aanpak wordt daarom voortgezet. Voor alcoholverstrekkers zijn er gratis hulpmiddelen zoals leeftijdscheckers en trainingen voor personeel.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het onderzoek laat zien dat alcoholverstrekkers hun best doen om te voorkomen dat minderjarigen alcohol drinken. Maar dit is niet uitsluitend een verantwoordelijkheid van alcoholverstrekkers. Het is minstens zo belangrijk dat ouders en de omgeving van jongeren hen overtuigen van de noodzaak van geheelonthouding van alcohol en zorgen voor toezicht op en naleving van de leeftijdsgrens.

 

Download het volledige rapport hier: hierfixjenix.nl/nalevingsonderzoek2023

Meer nieuws

Al het nieuws