voor inwoners, met gemeenten

Nieuwe najaarsronde coronaprik voor risicogroepen en zorgmedewerkers. Eerst alleen op afspraak.

Publicatiedatum: 13 september 2023

Zoals aangekondigd door demissionair minister Kuijpers van VWS start op 2 oktober de coronaprik najaarsronde. De GGD Gooi en Vechtstreek staat net als de andere GGDén aan de lat voor de uitvoering hiervan. In dit bericht lichten we de praktische gang van zaken toe.

De najaarsronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact mogen een coronaprik halen. In eerste instantie kunnen mensen alleen op afspraak terecht bij de GGD-priklocatie in Bussum.

Vanaf 19 september worden de doelgroepen uitgenodigd om de coronaprik te halen

Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen worden voornamelijk uitgenodigd via publiekscommunicatie om zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken via planjeprik.nl vanaf 16 oktober

De overige doelgroepen (zoals mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren) krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief, maar kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan eenvoudig en 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl. Mensen zonder DigiD kunnen vanaf dan tijdens kantooruren bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.

Prikken op afspraak kan tot eind december 2023

Ook mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, kunnen een afspraak maken via planjeprik.nl. Het is voor alle genoemde doelgroepen tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik op afspraak te halen.

Prikken zonder afspraak later dit jaar bekend

Later dit najaar kunnen mensen ook zónder afspraak naar de priklocaties van de GGD’en komen. Wanneer en waar dat kan, is dan te zien op prikkenzonderafspraak.nl.

Heb je vragen over corona of de coronaprik?

Op www.mijnvraagovercorona.nl staat de meest actuele informatie. De website wordt de komende tijd verder gevuld met informatie over de nieuwe prikronde.

Zie ook:  Coronavirus | GGD (ggdgv.nl)

Meer nieuws

Al het nieuws