voor inwoners, met gemeenten

Noodopvang voor kinderen

Publicatiedatum: 25 mei 2020

Noodopvang tot 8 juni

Tot 8 juni wordt kosteloos noodopvang geboden aan kinderen van 0 tot 12 jaar, van wie een ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Voor een lijst van cruciale beroepen, zie: rijksoverheid.nl. Ook kinderen die met een Sociaal Medische Indicatie naar de opvang gaan, kunnen op de tijden waarop zij normaal ook naar de opvang gaan, gebruik maken van de gratis noodopvang.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens reguliere schooltijd en de buitenschoolse opvang verzorgt de noodopvang voor en na schooltijd.

Noodopvang vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni tot in ieder geval 1 juli is de kosteloze noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die werken in de zorg. Hierbij geldt nog steeds 1 of 2 ouders die in de zorg werken. Hier gaat het om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen.

Vergoeding eigen bijdrage ouders

Met het weer volledig opstarten van basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang per 8 juni kunnen kinderen weer op hun normale vertrouwde dagen op de kinderopvang terecht. Daarmee stopt per die datum ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt. Dat geldt zowel voor de eigen bijdrage op de kinderopvang als voor de eigen bijdrage voor de diverse gemeentelijke regelingen (SMI, VVE).

Meer informatie

  • Voor de meest actuele informatie over het coronavirus verwijzen we naar de richtlijnen en adviezen van het RIVM.
  • Een overzicht van veel gestelde vragen vindt u op de site van de Rijksoverheid.
  • Voor specifieke vragen over kinderopvangtoeslag kunt u de website van de belastingdienst

Meer nieuws

Al het nieuws