voor inwoners, met gemeenten

Oproep: GGD vraagt ouders mee te doen aan onderzoek naar opvoeding en alcohol

Publicatiedatum: 10 mei 2021

Vandaag start GGD Gooi en Vechtstreek het ‘ouderonderzoek opvoeding en alcohol’. Tot en met 6 juni worden ouders van 12-18 jarigen in Gooi en Vechtstreek gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over opvoeding en alcohol. Deelnemen kan via www.ggdgv.nl/ouderonderzoek

Ouders hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren. Met het ‘ouderonderzoek opvoeding en alcohol’ onderzoekt GGD Gooi en Vechtstreek hoe ouders denken over opvoeding en alcohol en waar zij tegenaan lopen. Dit onderzoek vindt elke drie jaar in de regio plaats. De resultaten van het onderzoek helpen om activiteiten en informatie beter te laten aansluiten op de behoeften van ouders.

Corona

In deze editie van het ouderonderzoek is er speciale aandacht voor de coronasituatie. Zijn ouders hierdoor anders gaan denken over opvoeding en alcohol? Heeft dit geleid tot andere afspraken over alcohol? En hebben ouders behoefte aan tips of informatie om hun kind te begeleiden wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld? Naast het onderwerp corona worden er in deze editie van het ouderonderzoek ook enkele vragen gesteld over opvoeding en softdrugs.

Meedoen aan het onderzoek

Tot en met 6 juni kunnen ouders van 12-18 jarigen uit Gooi en Vechtstreek meedoen aan het onderzoek via www.ggdgv.nl/ouderonderzoek. Meedoen duurt circa 10 minuten en is anoniem.

Integrale aanpak

Het ‘ouderonderzoek opvoeding en alcohol’ is onderdeel van een langdurige integrale aanpak om alcoholgebruik onder jongeren in Gooi en Vechtstreek terug te dringen. Deze aanpak bestaat onder andere uit voorlichting aan ouders, docenten en andere professionals, de regionale campagne Hier fix je NIX, het programma Helder op school, mysteryshoponderzoek en toezicht op de naleving van de NIX18 regels bij alcoholverstrekkers.

Meer nieuws

Al het nieuws