voor inwoners, met gemeenten

RIVM onderzoek naar gedrag bij bestrijding coronavirus

Publicatiedatum: 12 februari 2021

We zijn allemaal nog steeds in de ban van het coronavirus. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat ook het laatste RIVM vragenlijstonderzoek dat GGD Gooi en Vechtstreek, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wilt u deelnemen? Dat kan hier!

Invullen kost een kwartiertje.

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

Het  RIVM, de GGD’en en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan op mensen is. Het onderzoek gaat over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen. De inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren.

RIVM gedragsonderzoek corona

In april 2020 is het RIVM gedragsonderzoek gestart. Sindsdien zijn er negen rondes geweest. De resultaten van die onderzoeken staan op; https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/artikelen/houden-we-ons-aan-de-coronaregels

Meer nieuws

Al het nieuws