voor inwoners, met gemeenten

RIVM onderzoek naar toepassen gedragsregels bij bestrijding corona

Publicatiedatum: 28 mei 2020

Lukt het mensen om de gedragsregels toe te passen?

Sinds half maart gelden in ons land diverse gedragsregels die erop gericht zijn het aantal contacten met anderen te verminderen. De regels moeten er verder toe bijdragen dat tijdens contacten met anderen het coronavirus niet wordt overgedragen. Als mensen denken dat de gedragsregels helpen om besmettingen van zichzelf of anderen te voorkómen kan dit hun motivatie versterken. Echter, de huidige situatie vraagt ook veel van mensen: ze beperken onze vrijheid en mogelijkheden. Dit kan impact hebben op onze mentale, fysieke, en sociale gezondheid. En op de verwachting hoe lang mensen de maatregelen steunen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven volgen.

RIVM onderzoek naar gedrag bij bestrijding coronavirus

De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het RIVM vragenlijstonderzoek dat GGD Gooi en Vechtstreek, samen met andere GGD’en, regelmatig uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland. Invullen kost een kwartiertje.

Vragenlijst corona RIVM en GGD’en

Meer nieuws

Al het nieuws