voor inwoners, met gemeenten

Scholen en kinderopvang sluiten: noodopvang georganiseerd

Publicatiedatum: 16 december 2020

Het kabinet besloot maandag 15 december 2020 tot een vergaande lockdown. Ook scholen en de kinderopvang gaan sluiten tot en met tenminste 17 januari 2021. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie wordt in de regio Gooi en Vechtstreek noodopvang geregeld.  Is er in een gezin slechts één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Kinderopvangorganisaties bieden noodopvang aan ouders in cruciale beroepen die al een contract hebben. Dit geldt slechts tijdens de reguliere openingstijden van de kinderopvang.  Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden.

De scholen gebruiken tot de kerstvakantie om onderwijs op afstand voor te bereiden en zijn wel open voor noodopvang. En ook na de kerstvakantie kunnen kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie terecht bij een noodopvang op school. 

Regionaal meldpunt Kinder- en Schoolopvang

U kunt contact opnemen met de school van uw kind of de kinderopvangorganisatie waar u een contract mee heeft. Voor verdere vragen kunt u zich melden bij het regionaal meldpunt Kinder- en Schoolopvang. Ook wanneer ouders tegen problemen aanlopen rondom de noodopvang van hun kind.  Het regionale Meldpunt is op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar via 035-6926202. Per e-mail is het Meldpunt te bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws