voor inwoners, met gemeenten

Start GGD-onderzoek naar gezondheid en welzijn volwassenen en ouderen

Publicatiedatum: 12 september 2022

Hoe gaat het met de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van Gooi en Vechtstreek? En wat is de impact (geweest) van tweeënhalf jaar corona? Dit brengt GGD Gooi en Vechtstreek in kaart door middel van een grootschalig vragenlijstonderzoek: de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Dit onderzoek wordt landelijk uitgevoerd door alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf 16 september ontvangen 17.000 volwassenen en ouderen uit Gooi en Vechtstreek een brief van de GGD met de vraag mee te doen aan dit onderzoek.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid, welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tot begin december de vragenlijst invullen.

Extra meting

Normaal gesproken voeren de GGD’en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen elke vier jaar uit. De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een extra meting, waarbij ook speciale aandacht is voor de gevolgen van de coronaperiode. De resultaten zijn rond de zomer van 2023 bekend. Mede op basis van de resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen uit het bevolkingsregister. Alleen deze mensen worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden afkomstig zijn.

GGD Gezondheidsmonitor 2022

GGD Gooi en Vechtstreek voert de GGD Gezondheidsmonitor 2022 samen met de andere GGD’en uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer nieuws

Al het nieuws