voor inwoners, met gemeenten

Voor scholen: extra regionale subsidie voor thema Welbevinden

Publicatiedatum: 6 maart 2019

Ondersteuning om te werken aan een gezonde school

Wilt u werken aan gezonde leefstijl bij uw leerlingen op school? De Gezonde School-aanpak helpt u structureel te werken aan verschillende gezondheidsthema’s. Van 4 maart t/m 18 april kunt u zich aanmelden voor de landelijke ondersteuning (o.a. € 3.000). De eerste tien scholen die kiezen voor het thema Welbevinden krijgen extra regionale subsidie van GGD Gooi en Vechtstreek.

Het welbevinden van leerlingen, denk hierbij aan weerbaarheid en sociale veiligheid, is een van de thema’s die er voor zorgen dat ze goed kunnen functioneren. GGD Gooi en Vechtstreek stimuleert dit jaar scholen om aan het thema welbevinden te werken.

Meldt uw school zich aan voor het thema Welbevinden, dan kunt u automatisch in aanmerking komen voor de extra subsidie. U hoeft hiervoor niks extra’s te doen. GGD Gooi en Vechtstreek neemt na de landelijke subsidie toekenning contact met school op. Dit is vanaf half mei. Extra subsidie (maximaal € 3.000).

Meer nieuws

Al het nieuws