voor inwoners, met gemeenten

Week van Lezen en Schrijven

Publicatiedatum: 9 september 2020

In de Week van Lezen en Schrijven wil de GGD Gooi en Vechtstreek, samen met tergooi, de regionale huisartsen-en apothekersorganisatie,
aandacht vragen voor het vergroten van de toegankelijkheid voor laaggeletterden van ( preventieve) zorginstellingen in de regio. Aan de ene kant worden laaggeletterden gestimuleerd om taal-,reken-en digitale vaardigheden op te doen.Hiervoor is een uitgebreid aanbod beschikbaar in de regio. Aan de andere kant moeten zorgorganisaties ervoor zorgen dat medewerkers laaggeletterdheid herkennen, laaggeletterdheid bespreekbaar kunnen maken, de gespreksvoering hierop aanpassen als ook de schriftelijke communicatie. Voor dit laatste brengt de GGD een handleiding eenvoudig schrijven onder de aandacht. Deze is te vinden op de website van de GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Edith Sikking (e.sikking@ggdgv.nl). Dit geldt ook voor vragen op het gebied van ondersteuning bij de aanpak en borging van dit thema binnen de organisatie.

Meer nieuws

Al het nieuws