voor inwoners, met gemeenten

Zorgorganisaties regio Gooi en Vechtstreek vragen aandacht voor veilig bezoek tijdens de feestdagen

Publicatiedatum: 21 december 2020

De feestdagen komen eraan. Een periode waarin naasten elkaar graag zien. Al maanden doen alle gezamenlijke zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek hun uiterste best om besmetting van bewoners en zorgmedewerkers te voorkomen. Helaas moet daarom ook het bezoek aan bewoners tijdens de feestdagen beperkt worden. In een gezamenlijke advertentie die deze week in de regionale huis aan huisbladen verschijnt, vragen alle zorgorganisaties om medewerking en begrip voor de regels voor veilig bezoek tijdens de feestdagen.

Regels ter bescherming van de bewoners, cliënten en zorgmedewerkers

De zorgorganisaties vertalen de landelijke richtlijnen naar maatregelen ter bescherming van de bewoners, cliënten en zorgmedewerkers. Daarbij maken zij iedere keer de afweging tussen veiligheid en welzijn en hanteren zij de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast voorziet de GGD de zorgorganisaties in specifieke situaties van adviezen. Cliëntenraden worden betrokken in te maken afwegingen en wekelijks stemmen de organisaties de situaties en te nemen maatregelen regionaal met elkaar af.

Verzoek voor naasten om voor hun bezoek de bezoekregels van de zorgorganisatie te raadplegen

Binnen alle organisaties gelden afspraken over het aantal mensen dat op bezoek mag komen en over de bezoektijden. Contactpersonen van bewoners ontvangen deze afspraken van de betreffende organisatie of vinden deze informatie op hun website. De afspraken kunnen per organisatie verschillen, bijvoorbeeld omdat de huizen anders ingericht zijn. Naasten worden ook verzocht om gewenst bezoek met elkaar af te stemmen. Dit zal gedurende de kerst lastiger zijn dan normaal.

Ook regels voor bewoners bij bezoek aan familie of vrienden

Om besmetting te voorkomen, wordt bezoek van bewoners aan familie of vrienden ontraden. Wanneer bewoners toch bij familie op bezoek willen gaan, kunnen organisaties daar voorwaarden aan verbinden. Hiermee houden zij het risico van het meenemen van het virus naar de verzorgingshuizen zo klein mogelijk. Ook deze regels worden met contactpersonen van de bewoners gedeeld of staan op de website van de betreffende organisatie.

Alleen samen kunnen we besmetting voorkomen

Het is tegen de natuur van alle zorgorganisaties om de bewegingsvrijheid of het bezoek aan de bewoners te beperken, maar het is noodzakelijk. De organisaties doen er alles aan om voor de bewoners de feestdagen toch zo fijn mogelijk te maken. 

Ook beperkt bezoek aan ouderen en kwetsbaren die thuiszorg krijgen

Tijdens de kerstdagen geldt voor mensen thuis een maximum van 3 bezoekers per dag. Op overige dagen geldt een maximum van 2 bezoekers per dag. Thuiszorgorganisaties vragen naasten om ook tijdens de kerstdagen bij deze groep extra voorzichtig te zijn met bezoek.

Tot slot

In het algemeen blijven de zorgorganisaties het belang van de landelijke richtlijnen onder de aandacht brengen. Blijf alert. Kom niet op bezoek als u lichte klachten heeft of nauw in contact bent geweest met iemand die positief is getest. Uiteraard komt u ook niet als u positief bent getest of in afwachting bent van een testuitslag. Houd bij een bezoek altijd anderhalve meter afstand en was zorgvuldig en vaak uw handen. Voor informatie over het corona virus kunt u terecht op www.ggdgv.nl of het Corona callcenter 035 692 64 00.

Meer nieuws

Al het nieuws