PrEP buiten de GGD om

voor inwoners, met gemeenten

GGD Gooi en Vechtstreek verstrekt geen PrEP

De PrEP verstrekking via de andere GGD-en loopt vast, er zijn (bijna) geen mogelijkheden meer.
Het advies is om PrEP aan te vragen via uw eigen huisarts. Zo nodig kan de GGD de huisarts hierin ondersteunen.
Er bestaat ook de mogelijkheid om PrEP te regelen via:

Voor meer informatie zie: PrEP tegen hiv | Man tot Man