voor inwoners, met gemeenten

Campagne ‘Zien drinken doet drinken’ van start

Publicatiedatum: 7 november 2022

Aandacht voor voorbeeldrol bij het drinken van alcohol

Vandaag gaat de jaarlijkse campagne ‘Zien drinken doet drinken’ weer van start. De boodschap van deze landelijke actie is dat kinderen en jongeren drinkgedrag van anderen kopiëren. Het advies is daarom om in hun bijzijn geen alcohol te drinken. Via verschillende kanalen vraagt GGD Gooi en Vechtstreek aandacht voor deze boodschap. Hiernaast worden er dit najaar verschillende activiteiten voor ouders georganiseerd.

Kinderen kopiëren het drinkgedrag van ouders

Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe. Geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren maakt de kans kleiner dat ze op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. De landelijke campagne ‘Zien drinken doet drinken’ is erop gericht ouders hiervan bewust te maken. Op www.ziendrinkendoetdrinken.nl zijn ervaringsverhalen van ouders te lezen en wordt ingegaan op veelgestelde vragen als: ‘Op welke momenten kan ik nog wel drinken?’, ‘Ik wil op kinderverjaardagen geen alcohol meer schenken. Hoe maak ik dat bespreekbaar?’ en ‘Kun je kinderen niet beter leren met mate te drinken in plaats van het helemaal te verbieden?’.

90% van de ouders vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven

Veel ouders in Gooi en Vechtstreek zijn zich bewust van hun voorbeeldrol. Maar liefst 9 op de 10 ouders vinden het belangrijk om het goede voorbeeld aan hun kind te geven. Toch drinken 3 op de 10 ouders vaak alcohol in het bijzijn van hun kind. Dat blijkt uit het ouderonderzoek dat in 2021 door Iresearch werd uitgevoerd in Gooi en Vechtstreek. Meer over dit onderzoek is te lezen op www.ggdgv.nl/ouderonderzoek.

Bijeenkomsten voor ouders en ouderpakketten

In het verlengde van de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, organiseert de GGD dit najaar twee online bijeenkomsten over alcohol en opvoeding. Hiernaast heeft de GGD speciale ouderpakketten samengesteld voor ouders om het gesprek met hun kind aan te gaan. Meer informatie over de bijeenkomsten en ouderpakketten is te vinden op www.hierfixjenix.nl.

Samen voor een gezonde jeugd

Sinds 2013 is het alcoholgebruik onder jongeren in de regio gedaald. En dat is mooi, want alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Helemaal voor jongeren omdat hun lichaam en hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. In Regio Gooi en Vechtstreek wordt er daarom integraal samengewerkt om het alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen. Naast voorlichting aan ouders bestaat de aanpak onder meer uit het programma Helder op School, toezicht door gemeenten op de naleving van de NIX18 regels bij alcoholverstrekkers en voorlichting aan professionals.

Meer nieuws

Al het nieuws