voor inwoners, met gemeenten

GGD-Gezondheidsonderzoek 24 september van start

Publicatiedatum: 21 september 2020

GGD Gooi en Vechtstreek voert dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit, dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen, ook wel de Gezondheids­monitor Volwassenen en Ouderen 2020 genoemd. Deze vragenlijst wordt elke vier jaar uitgevraagd. Inwoners van regio Gooi en Vechtstreek kunnen vanaf  24 september 2020 een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. In regio Gooi en Vechtstreek ontvangen 25.000 inwoners de vragenlijst. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; het CBS heeft voor de GGD personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Heeft u een brief ontvangen en wilt u meedoen?
Dan kunt u hier starten met invullen via de blauwe knop.

Belang deelname

Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Nu we middenin de coronacrisis zitten, is dit onderzoek nog belangrijker geworden. Want: hoe beïnvloedt ‘het nieuwe normaal’ de geestelijke en fysieke gesteldheid van mensen? En: hoe kunnen we daar met nieuw beleid op inspelen?

Het is niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. GGD Gooi en Vechtstreek stelt deelname wel zeer op prijs. Deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoeften en vragen van de inwoners.

De gegevens van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Samenwerking

Alle GGD’en doen mee aan de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar plaats vindt. Sinds 2012 doen alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd een uniforme uitvraag.

Door de samenwerking van GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Meer informatie

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u hier.
Veel gestelde vragen GM VO 2020 G&V vindt u hier.

Meer nieuws

Al het nieuws