voor inwoners, met gemeenten

Najaarsronde coronaprik eindigt 15 december

Publicatiedatum: 14 november 2023

De najaarsronde van de coronavaccinatie loopt bijna af. 60-plussers, volwassenen die jaarlijks de griepprik krijgen en zorgmedewerkers kunnen nog tot en met 15 december de coronaprik in Bussum halen. Daarom adviseert GGD Gooi en Vechtstreek  iedereen die tot de doelgroep behoort en de coronaprik wil, zo snel mogelijk een afspraak te maken. Na 15 december sluit de vaccinatielocatie aan de Franse Kampweg in Bussum.

De coronaprik is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Met de coronaprik brengen zij hun afweer tegen het coronavirus weer op peil. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen tot en met 15 december de coronaprik in Bussum halen. Voor deze vaccinatie geldt dat deze alleen op afspraak wordt gegeven. Ook als u tot de doelgroep behoort en (nog) geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kunt u een afspraak maken.

Tot nu hebben ruim 30.000 inwoners in Gooi en Vecht de coronaprik in deze najaarsronde bij de GGD gehaald. Na 15 december is het alleen voor zwangeren en hoog medische risicogroepen nog mogelijk om de coronaprik te krijgen.

Laatste mogelijkheid om een afspraak te maken voor de coronaprik

Iedereen die tot de doelgroep behoort kan een afspraak maken via www.planjeprik.nl of tijdens kantooruren via 0800-7070.  U heeft geen uitnodigingsbrief nodig. Voor meer informatie over de openingstijden en locatie en andere vragen kunt u terecht op de website van de GGD, Coronavaccinatie | GGD (ggdgv.nl).

Let op: Inwoners die na 15 december nog een coronaprik willen, kunnen tot en met 22 december terecht bij een van de andere GGD-regio’s.

Meer nieuws

Al het nieuws