voor inwoners, met gemeenten

Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020

Publicatiedatum: 30 juni 2020

Hoe gaat het met de Gooise jeugd? Zijn ze gelukkig? Hoe hoog ligt hun lat? Hebben ze last van prestatiedruk en groepsdruk? Horen sporten, drinken en roken bij hun leefstijl? Dit en meer onderwerpen onderzoekt de GGD één keer in de vier jaar onder tweede en vierde klassers van het voortgezet onderwijs: de Gezondheidsmonitor Jeugd.

Vandaag publiceren we hoe de jeugd er in onze regio voorstaat. De algemene regionale conclusie is dat de nieuwe cijfers verbeteringen tonen in de leefstijl van jongeren in Gooi en Vechtstreek: er wordt minder alcohol gedronken en minder gerookt. Een traject dat we in samenwerking met gemeenten en vele andere partijen in 2015 zijn ingegaan. We willen deze trend vasthouden én verbeteren. De jeugd blijft dan ook een belangrijke doelgroep voor preventie.

Gemeenten ontvangen een regioprofiel en cijfers op gemeenteniveau, die zijn terug te vinden in het tabellenboek.

Meer nieuws

Al het nieuws