voor inwoners, met gemeenten

RSV-vaccinatie nog niet in Rijksvaccinatieprogramma

Publicatiedatum: 19 februari 2024

De Gezondheidsraad heeft op 14 februari 2024 het advies gegeven om alle kinderen in hun eerste levensjaar met een vaccin te beschermen tegen RSV (respiratoir syncytieel virus). Op 15 april 2024 heeft het kabinet besloten om hier geld voor vrij te maken. Het vaccin is nu nog niet beschikbaar, maar pas in 2025. Wanneer dat precies wordt, is nog niet duidelijk.

Wat is RSV?

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Het komt vooral in de wintermaanden voor. Bijna alle kinderen hebben voor hun tweede levensjaar een infectie met het virus gehad. De meeste kinderen worden er alleen verkouden van, maar bij baby’s kan RSV tot ernstige ziekte leiden door bronchiolitis of longontsteking. 1 tot 2 procent van de baby’s wordt vanwege RSV opgenomen in het ziekenhuis.

Welke vaccins zijn er tegen RSV?

Recent zijn twee nieuwe vaccins tegen RSV geregistreerd. Het ene middel (nirsevimab) is een passieve vaccinatie voor pasgeboren kinderen. Daarbij krijgt het kind direct antistoffen toegediend. Het ander middel (Abrysvo®) is een vaccin voor de moeder tijdens de zwangerschap. Daarbij maakt de moeder antistoffen aan en geeft die door aan het ongeboren kind. Beide vaccins geven goede bescherming tegen een ernstige RSV-infectie. De bescherming is echter kort: 5 tot 6 maanden.

Welk vaccin adviseert de Gezondheidsraad?

De Gezondheidsraad adviseert om kinderen binnen 2 weken na de geboorte een RSV-vaccinatie aan te bieden als zij vlak voor of tijdens het RSV-seizoen worden geboren (november tot maart). Alle kinderen die buiten het RSV-seizoen worden geboren, kunnen de prik het beste vlak voor het nieuwe RSV-seizoen krijgen. Dat is meestal in oktober. Voor alle kinderen is dan één prik voldoende.

Waarom is het advies om kinderen te vaccineren?

De Gezondheidsraad geeft de voorkeur aan het vaccineren van kinderen boven het vaccineren van zwangeren. Want als de moeder na de wintermaanden bevalt, dan is de effectiviteit tegen het virus afgenomen bij de start van het virusseizoen. Ook bij een vroeggeboorte werkt het vaccin minder doordat nog onvoldoende antistoffen het ongeboren kind hebben kunnen bereiken.

Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?

Als kinderen het RSV-vaccin krijgen, is de kans op bijwerkingen klein. Denk hierbij aan koorts of een rode en pijnlijke plek op de plaats van de vaccinatie. Net als bij andere vaccinaties. Volgens de Gezondheidsraad wegen de gezondheidsvoordelen op tegen de bijwerkingen.

Kan mijn kind het vaccin nu al krijgen?

Het kabinet moet nog een besluit nemen of en wanneer de RSV-vaccinatie aan het Rijksvaccinatieprogramma wordt toegevoegd. Op dit moment zijn de twee nieuw geregistreerde vaccins in Nederland nog niet (op recept) te koop.

Is er ook een ander middel tegen RSV?

Er is een ander middel tegen RSV (palivizumab) maar dat is alleen geregistreerd voor medische risicogroepen. Bijvoorbeeld voor kinderen die te vroeg geboren zijn, het syndroom van Down hebben of een aangeboren hartafwijking. Dit middel werkt vier weken. Voor bescherming tijdens het hele RSV-seizoen zijn dan vijf tot zes prikken nodig.

Waar is meer informatie te vinden?

Meer informatie over RSV vind je op de website van het RIVM.

Meer nieuws

Al het nieuws