voor inwoners, met gemeenten

GGD maakt werk van dalende vaccinatiegraad

Publicatiedatum: 20 juni 2024

In de regio Gooi en Vechtstreek ligt voor alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma de vaccinatiegraad 2023 boven het landelijk gemiddelde. Wel is in de regio de vaccinatiegraad afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. GGD Gooi en Vechtstreek baseert dit op het recent verschenen vaccinatiegraadrapport van het RIVM over 2023. Daaruit blijkt dat in vergelijking met het landelijk beeld regio Gooi en Vechtstreek het goed doet, maar dat ook hier de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties daalt en de wereldwijd gestelde norm van 90% niet wordt gehaald.

Per vaccinatie is een vergelijking gemaakt van de vaccinatiegraad in onze regio t.o.v. landelijk en een vergelijking met het voorafgaande jaar in de regio.

VaccinatieLandelijkRegio GV 2023Regio GV 2022Daling GV 2023 t.o.v. 2022
Zuigelingen leeftijd*83,7%88,9%90,2%1,3%
DKTP voor kleuters82,4%88,6%91,7%3,1%
DTP schoolkinderen81,1%84,4%86,5%2,1%
BMR schoolkinderen81,2%84,7%86,5%1,8%
HPV adolescente meisjes60,1%70,0%72,7%2,7%
MenACWY adolescenten68,8%73,4%83,9%10,5%
DKT zwangeren64%71%75%4%

Actieplan

De GGD maakt zich zorgen over de daling van de vaccinatiegraad en gaat maatregelen nemen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Daarbij wordt extra ingespeeld op het informeren van ouders en jongeren over vaccineren, het ondersteunen bij het maken van een vaccinatiekeuze en het zo toegankelijk mogelijk maken van vaccinaties. Dit wordt nader uitgewerkt in een actieplan.

Anonieme vaccinaties

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen in vaccinatiegraad tussen de genoemde jaren. De exacte vaccinatiegraad is namelijk niet precies bekend, omdat het RIVM sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt. Deze vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de officiële vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan het daadwerkelijk is. In de regio Gooi en Vechtstreek wisselt het aantal anonieme vaccinaties per vaccin, het gaat om gemiddeld 2,2 procent.

Meer nieuws

Al het nieuws