voor inwoners, met gemeenten

*HET KLANTPORTAAL IS TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR*

Via het klantportaal MijnJeugdenGezin.nl kun je de groeicurven van je kind bekijken, een overzicht van de vaccinaties inzien en eventuele vragenlijsten invullen.

Ouders (met gezag) en jongeren hebben toegang tot het klantportaal:

  • Tot de leeftijd van 12 jaar hebben de ouders toegang
  • Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft de jongere toegang
  • Tussen de 12 en 16 jaar kunnen de ouders toegang krijgen als de jongere daar toestemming voor geeft

Het inloggen gaat met de eigen DigiD zodat de privacy is gewaarborgd.

Wie mogen het dossier inzien?

Het dossier wordt uitsluitend gebruikt binnen Jeugd en Gezin en kan worden ingezien door de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en/of assistenten die betrokken zijn bij de zorg voor je kind. Deze personen zijn bevoegd tot het aanvullen van informatie in het dossier. Als het verstrekken van informatie aan andere hulpverleners (buiten Jeugd en Gezin) noodzakelijk is, dan kan dit alleen na toestemming van de (gezaghebbende) ouders en/of de jongere.

Meer informatie over de privacy en het klantportaal MijnJeugdGezin kun je hier vinden.