voor inwoners, met gemeenten
Door de oorlog in de Oekraïne is een ongekende vluchtelingestroom op gang gekomen. Ook in regio Gooi en Vechtstreek worden vluchtelingen opgevangen. Op deze pagina leest u wat de GGD doet en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in de regio.

GGD Gooi en Vechtstreek is betrokken bij de basis medische zorg voor vluchtelingen. De GGD heeft  een adviserende, verbindende en ondersteunende rol bij organisaties die betrokken zijn bij zorg aan vluchtelingen. De GGD wordt ingeschakeld bij de volgende onderdelen: gezondheid vluchtelingen, infectiepreventie, coronabestrijding,  jeugdgezondheidszorg, vaccinaties, psychosociale hulp en gezonde leefomgeving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners.

RefugeeHelp: hét startpunt voor vluchtelingen

Vluchtelingenwerk biedt via het platform RefugeeHelp belangrijke informatie over diverse zaken waar vluchtelingen tegenaan lopen. De informatie is beschikbaar in het Oekraïens, Russisch , Engels en Nederlands.

Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen

Besteed bij gevluchte Oekraïners vanaf dag één aandacht voor welzijn en wees alert op gezondheidsklachten (fysiek en mentaal) en zorg voor goede toegang tot zorg. Op de site van Pharos staan belangrijke punten van aandacht bij de eerste opvang van vluchtelingen.

Subsidie voor zorgkosten

Medische hulp aan de Oekraïense vluchtelingen valt onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat de zorg volledig wordt vergoed. Zij hoeven ook geen eigen bijdrage te betalen.  Zorgverleners kunnen voor de medische zorg die ze leveren subsidie aanvragen bij het CAK. Goed om te weten: alleen de zorg uit het basispakket wordt vergoed. Bekijk de voorwaarden voor deze regeling.

Gebruik van tolken

Er zijn helaas weinig Oekraïense tolken in Nederland. Wanneer mensen ook Pools of Russisch spreken, kan ook een tolk in die taal worden ingeschakeld. Zorg in ieder geval dat de kinderen niet hoeven te tolken voor hun ouders. Pharos biedt meer informatie over het gebruik van tolken in de zorg.

Pryv.it: vertaal- en spraaktool 

Pryv.it is een vertaalwebsite die gratis beschikbaar is. De naam van de tool is een verwijzing naar de begroeting ‘Pryvit’, wat Oekraïens is voor ‘Hallo, hoe gaat het?’

De gebruiksvriendelijke gespreksvertaler is simpel te starten door naar de website te gaan, je eigen taal te selecteren en de unieke QR-code van je gesprek te delen met je gesprekspartner. Zo kun je onmiddellijk een gesprek beginnen, ieder in zijn eigen taal en op zijn eigen smartphone. Er kunnen meerdere smartphones toegevoegd worden aan een gesprek, waardoor ook een groepsgesprek gemakkelijk mogelijk is. De tool ondersteunt momenteel vertaling in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Gebruik de vertaaltool Pryvit op pryv.it of kijk hier voor meer informatie

De gratis vertaal- app SayHi kan ook van pas komen: spreek  in het Nederlands een boodschap in en de app vertaalt deze in het Oekraïens en andersom.

Informatie en hulplijnen

  • Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn in het OekraïensRussisch en Engels: 06 – 48158053.
  • Bij Zorgverzekeringslijn vindt u veel informatie over de gezondheidszorg in Nederland voor Oekraïners. De informatie is deels vertaald in het Oekraïens.
  • Op de website van Pharos is veel informatie over zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen te vinden. Naast feiten en cijfers over Oekraïense vluchtelingen is ook materiaal beschikbaar over mentale en fysiek gezondheid vertaald in het Oekraïens en Russisch.
  • Op Zanzu.nl staat veel informatie over seksuele gezondheid, hiv en soa in meerdere talen, waaronder Russisch.
  • Het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) geeft informatie voor ouders en jeugdprofessionals over het omgaan met de oorlog in Oekraïne.
  • Veel mensen maken zich zorgen en hebben vragen over de oorlog. De Rijksoverheid houdt een pagina bij met informatie over de situatie in Rusland en Oekraïne.