voor inwoners, met gemeenten

Stand van zaken corona

Hoewel nog steeds mensen corona hebben of krijgen, zijn de gevolgen van besmetting minder ernstig. Dat komt doordat bijna alle mensen in Nederland afweer hebben opgebouwd tegen het coronavirus door vaccinatie en/of een doorgemaakte besmetting. Het kabinet heeft daarom met ingang van 10 maart 2023 , de pandemie voor ‘beëindigd’ verklaard.  De GGD is daarom  gestopt met testen. De vaccinatielocatie in Bussum blijft voorlopig wel open.

De immuniteit neemt echter af na verloop van tijd en nieuwe virusvarianten kunnen de immuniteit omzeilen. Het coronavirus blijft daardoor ziekte veroorzaken. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om met ingang van het najaar van 2023 vooralsnog een jaarlijkse vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers en medische risicogroepen, omdat de ziektelast van nieuwe besmettingsgolven het hoogst is onder deze groepen.  De minister heeft dit advies overgenomen en de GGD treft daarom maatregelen om najaar 2023 de herhaalprik 2023 te geven aan deze groepen.

Corona dashboard

Door het bijhouden van specifieke gegevens, houdt de overheid zicht op de verspreiding van het coronavirus. Op grond hiervan neemt de rijksoverheid beslissingen voor het coronabeleid.

Het Coronadashboard van de Rijksoverheid geeft een actueel overzicht van de coronacijfers in Nederland en de coronacijfers op gemeenteniveau. Bijvoorbeeld virusdeeltjes in het rioolwater en ziekenhuisopnames. Ook de vaccinatiecijfers zijn terug te vinden op het dashboard. De cijfers zijn afkomstig  van het RIVM, GGD’en en ziekenhuizen.

Landelijke websites over corona

Op mijnvraagovercorona.nl staat actuele informatie en antwoord op veel gestelde vragen. Ook op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM vindt u actuele informatie over het coronavirus.

Corona eenvoudig uitgelegd

Op de website Steffie.nl staan filmpjes met begrijpelijke informatie over corona.

Telefoonnummer informatie corona ( in heel veel talen)

Iedereen die vragen heeft over corona kan via het gratis informatienummer 0800-7707707 van vragenovercorona.nl in gesprek met een zorgprofessional. De informatielijn maakt gebruik van een tolkenservice. Het informatienummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Doven en slechthorenden kunnen hun vragen stellen via corona@ggdgv.nl.