voor inwoners, met gemeenten

Team Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches.

Lees voor meer informatie over onze zorg onderstaande algemene voorwaarden:

Recht op zorg

Onze zorg is vrijwillig, maar in de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op jeugdgezondheidszorg. Dus als je besluit om hier geen gebruik van te maken, zullen we je af en toe toch op ons aanbod wijzen, voor het geval jij en/of je kind van gedachten zijn veranderd. Ook brengen we de huisarts van je besluit op de hoogte.

(Digitaal) dossier

Om de ontwikkeling en gezondheid van je kind goed te kunnen volgen, registreren we informatie in een (digitaal) dossier. Delen daarvan kun je inzien via het klantportaal MijnJeugdenGezin. De gegevens in het dossier worden alleen bekeken door medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor je kind. Meer informatie over privacy en het digitaal dossier lees je in onze privacyverklaring. Voor het inzien of opvragen van je dossier, kun je een mail sturen naar clientbeheer@ggdgv.nl.

Privacy

Voor goede zorg is het soms nodig om informatie uit het dossier uit te wisselen met andere professionals, bijvoorbeeld met de huisarts, de school of een andere hulpverlener. Dat doen we volgens wettelijke richtlijnen en uiteraard bij voorkeur met jullie toestemming. Voor het omgaan met deze gegevens hebben wij een privacyverklaring opgesteld.

Klachten

Wij doen ons best om de zorg voor je kind zo goed mogelijk aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Praat er dan over met de betreffende medewerker, dan kunnen we proberen om er iets aan te doen. Is de klacht niet opgelost, neem dan contact op met het management. We hebben hiervoor een klachtenregeling.

Verwijsindex

Wij gebruiken de Verwijsindex om in contact te komen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij een kind of gezin. Zo kunnen we de zorg beter op elkaar afstemmen. Meer informatie hierover vind je in de folder Verwijsindex.

Meldcode

Als onze medewerkers vermoedens hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, werken zij volgens de landelijk verplichte Meldcode. De medewerker zal de zorgen met je bespreken, zo nodig hulp organiseren en eventueel Veilig Thuis raadplegen.

Verhuizen

Als jullie naar een andere regio verhuizen of voor langere tijd naar het buitenland gaan, horen wij dat graag. Zo nodig kunnen wij het dossier van je kind doorsturen naar een andere organisatie.

Je mening telt

Regelmatig peilen wij met behulp van vragenlijsten wat ouders en/of jongeren vinden van onze zorgverlening. Wij horen graag je mening, dus het zou fijn zijn als je meewerkt aan zo’n klantenpeiling.