voor inwoners, met gemeenten

Alcohol en jeugd zijn geen goede combinatie. Hoewel de laatste jaren het alcoholgebruik onder jongeren is afgenomen, zijn er nog steeds te veel jongeren die voor hun 18de (te veel) drinken.

De cijfers

Hoe zit het met alcoholgebruik onder jongeren in Gooi en Vechtstreek?

  • Ruim 5 op de 10 vierdeklassers aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken.
  • Ruim 4 op de 10 vierdeklassers geeft aan minimaal 5 glazen op een avond te hebben gedronken (binge drinken).
  • Bijna 4 op de 10 vierdeklassers geeft aan in de afgelopen maand dronken of aangeschoten te zijn geweest.

Hier fix je NIX: ondersteuning voor scholen, ouders, sportclubs, winkels en horeca

“Er zijn dus nog veel jongeren in de regio die voor hun 18de “. Daarom zijn wij – samen met de gemeenten, scholen, sportverenigingen, supermarkten en de horeca – met een regionale campagne gestart. De boodschap is zo duidelijk als wat: Hier fix je NIX. Door een heldere grens te stellen en die actief uit te dragen, helpen we jongeren om niet in de verleiding te komen. En we helpen elkaar door te laten zien dat we de norm NIX18 steunen. Op www.hierfixjenix.nl vindt u meer informatie over deze regionale campagne.

Bent u benieuwd welke ondersteuning u van de GGD of Jellinek kunt krijgen als ouder, school, sportclub, winkel of horeca onderneming? Kijk op www.hierfixjenix.nl