voor inwoners, met gemeenten

Alcohol en jeugd zijn geen goede combinatie. Hoewel de laatste jaren het alcoholgebruik onder jongeren is afgenomen, zijn er nog steeds te veel jongeren die voor hun 18e (te veel) drinken.

De cijfers

Hoe zit het met alcoholgebruik onder jongeren in Gooi en Vechtstreek?

  • Bijna de helft van de vierdeklassers geeft aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken.
  • Ruim 3 op de 10 vierdeklassers geven aan in de afgelopen maand minimaal 5 glazen op een avond te hebben gedronken (binge drinken).
  • 3 op de 10 vierdeklassers geven aan in de afgelopen maand dronken of aangeschoten te zijn geweest.

Hier fix je NIX: ondersteuning voor scholen, ouders, sportclubs, winkels en horeca

Er zijn dus nog veel jongeren in de regio die voor hun 18e drinken. Daarom zijn wij, samen met de gemeenten, scholen, sportverenigingen, supermarkten en de horeca, gestart met een regionale campagne. De boodschap is zo duidelijk als wat: Hier fix je NIX. Door een heldere grens te stellen en die actief uit te dragen, helpen we jongeren om niet in de verleiding te komen. En we helpen elkaar door te laten zien dat we de norm NIX18 steunen. Op www.hierfixjenix.nl vind je meer informatie over deze regionale campagne.

Bent je benieuwd welke ondersteuning jevan de GGD of Jellinek kunt krijgen als ouderschoolsportclubwinkel of horeca onderneming? Kijk op www.hierfixjenix.nl