voor inwoners, met gemeenten

Eens per drie jaar onderzoekt GGD Gooi en Vechtstreek hoe ouders omgaan met opvoeding en alcohol. Naast het thema alcohol stellen we in dit onderzoek enkele vragen over opvoeding, roken, vapen en drugs. Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD activiteiten zoals voorlichting beter afstemmen op de behoeften van ouders. Onderzoeksbureau iresearch voert dit onderzoek uit namens de GGD.

Ouderonderzoek 2024

Dit najaar worden de resultaten van het ouderonderzoek 2024 bekend gemaakt op deze webpagina.

Ouderonderzoek 2021

Bekijk hier een samenvatting van de resultaten.

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Milou Welsink, adviseur gezondheidsbevordering, via m.welsink@ggdgv.nl.