voor inwoners, met gemeenten

In mei en juni 2021 vond in Gooi en Vechtstreek een onderzoek plaats onder ouders van 12 tot en met 17-jarigen. De belangrijkste vraagstelling van dit onderzoek was: hoe gaan ouders in de opvoeding om met alcohol? Het onderzoek bestond uit een vragenlijst en twee focusgroepgesprekken.

Bekijk hier een samenvatting van de resultaten

Lees hier het volledige rapport