voor inwoners, met gemeenten

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn

Arts en onderzoeker Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

In de regio Gooi en Vechtstreek vinden we het belangrijk om inwoners en professionals te wijzen op de kracht van deze brede blik op gezondheid, met aandacht voor wat mensen belangrijk vinden. Deze brede blik wordt positieve gezondheid genoemd.

Positieve Gezondheid omvat zes pijlers die mensen alle zes even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel. Dat kan er zo uitzien:

U kunt zelf zo’n spinnenweb invullen via www.mijnpositievegezondheid.nl
Het helpt kiezen en bespreken wat voor u belangrijk is.

De zes pijlers van Positieve Gezondheid zijn:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Blijf Gezond campagne

Met de campagne Blijf Gezond geeft de GGD inwoners praktische informatie en tips om gezond te blijven, vanuit de visie van positieve gezondheid. Want iedereen kan een stapje zetten op weg naar een betere gezondheid. Kijk op www.blijfgezondgv.nl

www.mijnpositievegezondheid.nl   

Hulpmiddel voor een beter gesprek over wat voor u belangrijk is.

Meer info en test: www.mijnpositievegezondheid.nl