voor inwoners, met gemeenten

Waarom Positieve gezondheid?

Het concept ‘Positieve gezondheid’ is een kans om breder te kijken naar ziekte, gezondheid en preventie voor onze inwoners. Dit sluit aan bij de omslag naar gezondheid en gedrag en bij de omslag van systeem naar bedoeling. Het is een concept dat communicatie tussen inwoners, organisaties en gemeenten mogelijk maakt. Het bevorderen van veerkracht en eigen regie van inwoners sluit naadloos aan bij de transities en transformatie binnen het sociaal domein. Daarom past het concept bij de wens om te komen tot een Gezonde en Vitale regio. Doel is het bevorderen van de veerkracht en eigen regie op gezondheid/welbevinden van inwoners.

Inspiratiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en koploperbijeenkomsten

De GGD organiseert sinds 2016 diverse inspiratiebijeenkomsten voor professionals en beleidsmakers. Steeds meer organisaties in de regio denken en werken inmiddels vanuit de brede blik op gezondheid, het concept positieve gezondheid. Om geïnspireerd te blijven en elkaar te inspireren, organiseert de GGD ongeveer 2 keer per jaar een koploperbijeenkomst voor ‘ambassadeurs positieve gezondheid’ van diverse organisaties, professionals en beleidsmakers. Daarnaast verschijnt sinds 2021 een paar keer per jaar een nieuwsbrief positieve gezondheid. Om het gedachtengoed verder te verspreiden bij inwoners en professionals verschijnt er in 2024 elke maand een artikel Anders kijkers in de huis aan huisbladen waarin een koploper positieve gezondheid geïnterviewd wordt. Meer informatie: Irma Lameris, i.lameris@ggdgv.nl, programmaleider positieve gezondheid.

Machteld Huber en positieve gezondheid

Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het afwezig zijn van ziekte. Het biedt daarmee een alternatief voor de huidige definitie van gezondheid van de WHO. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin.

Kansen

De mens staat centraal.

Het concept benadrukt het ‘potentieel’, niet wat er niet meer gaat.

De focus op ‘gezondheid’ in plaats van op ziekte helpt beleidsmakers en politici anders te denken en het aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag.

Uitdagingen

Meetbaar maken positieve gezondheid.

De complexiteit van het brede begrip hanteerbaar maken.

Zes dimensies van gezondheid

Lichaamsfuncties

Mentale functies en -beleving

Spiritueel/existentiële dimensie

Kwaliteit van leven

Sociaal maatschappelijke participatie

Dagelijks functioneren

Hoe gaat het met u?

Praatplaat positieve gezondheid volwassenen

Met subsidie van ZONMW hebben we in 2017  i.s.m. de HKU, Anders Gezond, Hilverzorg en de gemeente Gooisemeren een praatplaat positieve gezondheid voor volwassenen ontwikkeld.

De praatplaat was aanvankelijk ontwikkeld voor het WMO-loket van de gemeente. Daar wordt hij niet echt gebruikt. Wel wordt hij  met veel enthousiasme door o.a. diverse huisartsen, medewerkers van Versa Welzijn en medewerkers van Hilverzorg ( ouderenzorg) gebruikt. Op diverse plekken duikt de praatplaat nu op binnen de regio en buiten de regio.

Inmiddels zitten we al aan de 3e druk

Naast vragen over de dimensies, zijn op de achterkant van de praatplaat diverse ‘trage vragen gesteld. Belangrijke vragen voor mensen waar ze even over na moeten denken. Vragen die mensen in beweging brengen.

NB. De praatplaat heet bewust praatplaat. Het is een hulpmiddel voor een gesprek.  Het gaat niet om of het volledig invullen en hoe het ingevuld is, maar vooral om het gesprek  naar aanleiding van de antwoorden.

Hoe gaat het met jou?

Praatplaat positieve gezondheid Kinderen en Praatplaat positieve gezondheid Jongeren

Op basis van de kindtool positieve gezondheid van het IPH, is er jan 2019 een variant op de praatplaat positieve volwassenen gemaakt voor kinderen. Voorjaar 2021 is er hiernaast op basis van de jongerentool positieve gezondheid van het IPH een variant voor jongeren gemaakt.

Naast vragen over de dimensies, zijn op de achterkant van de praatplaat diverse ‘trage vragen gesteld. Belangrijke vragen voor kinderen/jongeren waar ze even over na moeten denken. Vragen die kinderen/jongeren in beweging brengen.

NB. De praatplaat heet bewust praatplaat. Het is een hulpmiddel voor een gesprek. Het gaat niet om of het volledig  invullen en hoe het ingevuld is, maar vooral om het gesprek  naar aanleiding van de antwoorden.

Blijf Gezond campagne

Met de campagne Blijf Gezond geeft de GGD inwoners praktische informatie en tips om Gezond te blijven, vanuit de visie van positieve gezondheid. Want iedereen kan een stapje zetten op weg naar een betere gezondheid. Kijk op www.blijfgezondgv.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over positieve gezondheid? Bekijk de website van Institute for Positive Health https://iph.nl/ schrijf u in voor de nieuwsbrief of neem contact op met Irma Laméris, adviseur gezondheidsbevordering: i.lameris@ggdgv.nl