voor inwoners, met gemeenten

Waarom Positieve gezondheid?

Het concept ‘Positieve gezondheid’ is een kans om breder te kijken naar ziekte, gezondheid en preventie voor onze inwoners. Dit sluit aan bij de omslag naar gezondheid en gedrag en bij de omslag van systeem naar bedoeling. Het is een concept dat communicatie tussen inwoners, organisaties en gemeenten mogelijk maakt. Het bevorderen van veerkracht en eigen regie van inwoners sluit naadloos aan bij de transities en transformatie binnen het sociaal domein. Daarom past het concept bij de wens om te komen tot een Gezonde en Vitale regio. Doel is het bevorderen van de veerkracht en eigen regie op gezondheid/welbevinden van inwoners.

Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het afwezig zijn van ziekte. Het biedt daarmee een alternatief voor de huidige definitie van gezondheid van de WHO. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin.

Kansen

De mens staat centraal.

Het concept benadrukt het ‘potentieel’, niet wat er niet meer gaat.

De focus op ‘gezondheid’ in plaats van op ziekte helpt beleidsmakers en politici anders te denken en het aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag.

Uitdagingen

Meetbaar maken positieve gezondheid.

De complexiteit van het brede begrip hanteerbaar maken.

Zes dimensies van gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentale functies en -beleving

Spiritueel/existentiële dimensie

Kwaliteit van leven

Sociaal maatschappelijke participatie

Dagelijks functioneren

Meer informatie

Wilt u meer weten over positieve gezondheid? Bekijk de website van Institute for Positive Health https://iph.nl/ of neem contact op met Irma Laméris, adviseur gezondheidsbevordering: i.lameris@ggdgv.nl