voor inwoners, met gemeenten

Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken in de regio Gooi en Vechtstreek. We streven er daarom naar dat elk kind Rookvrij kan opgroeien. Dit kan in een Rookvrije omgeving, zonder verleidingen en met goede voorbeelden om zich heen. Hoe minder mensen je ziet roken, hoe minder vanzelfsprekend het wordt om zelf te gaan roken. Daarom zet de GGD zich hiervoor in. Benieuwd naar de werkwijze voor de periode 2024 t/m 2025? Neem dan contact op met Marlou Hensen via rookvrijegeneratie@regiogv.nl.

Iedereen kan meehelpen om kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek Rookvrij te laten opgroeien. Maak de sportvereniging, het buurthuis, de speeltuin of het schoolterrein Rookvrij. Er zijn allerlei gratis materialen en toolkits beschikbaar. Wilt u ontdekken wat u kunt doen? Kijk dan op de regionale website van Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek en volg ons op Facebook.

De GGD kan scholen ondersteunen bij het (les)programma Helder op School. Meer informatie over Helder op School vindt u hier. Ook kan de Gezonde Schoolmethode scholen helpen om structureel en schoolbreed te werken aan onder andere het thema roken. Hiervoor kun je jaarlijks extra (financiële) ondersteuning aanvragen. De GGD kan u hierbij helpen. Houd onze website daarvoor in de gaten.